Učionica
REZULTATI JEDINSTVENE SVEUČILIŠNE STUDENTSKE ANKETE NA SVEUČILIŠTU U OSIJEKU

Postignuta prosječna ocjena na razini cijeloga Sveučilišta za nastavnike i suradnike iznosi čak 4,623
Objavljeno 10. veljače, 2019.
Od tadašnjih 18 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta najbolje su ocijenjeni Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti te Akademija za umjetnost i kulturu, s jednakim prosjekom – 4,74

Vezani članci

PROF. DR. SC. DRAŽAN KOZAK, PROREKTOR SVEUČILIŠTA U OSIJEKU ZA NASTAVU I STUDENTE:

„Rezultati su ankete vrijedna informacija o kvaliteti provedbe nastavnoga procesa“

VINKO VIDMAR, V. D. PREDSJEDNIKA STUDENTSKOGA ZBORA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU:

„Anketa omogućava studentu da svoje mišljenje i stav izrazi kao pojedinac“

Visoko obrazovanje ima veliku ulogu u modernom društvu što je i vidljivo u potražnji za visokoobrazovanim kadrom. Sve je češće obrazovanje određeno međunarodnom dimenzijom kao što su razmjena znanja, mobilnost studenata i profesora, međunarodni projekti i slično. Najvažniji je dionik u tom procesu student.


Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku cilj je osigurati stalnu razvojnu poslovnu politiku koja će stvoriti edukacijske sadržaje primjerene suvremenim potrebama hrvatskoga društva. Stoga je jako važno mišljenje studenata koje rezultatima ankete postaje dijelom smjernica budućega djelovanja. Studentsko mišljenje i vrjednovanje različitih oblika studiranja imaju dugu tradiciju na Sveučilištu u Osijeku, a redovite se studentske ankete na Sveučilištu u Osijeku sustavno organiziraju već više od desetljeća. Prva Jedinstvena sveučilišna studentska anketa provedena je prvi put 2006. godine u cilju globalnoga pregleda realizacije nastave iz studentske vizure na razini cijeloga sveučilišta. Jedinstvena je sveučilišna studentska anketa 2006. godine krenula u „papirnatom“ obliku, od 2007. djelomice se provodi u elektroničkom obliku, a sada su priprema, provedba i obrada rezultata u potpunosti digitalizirane uz tehničku potporu tima Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Od rujna 2017. godine zaživjela je i mobilna aplikacija za pristupanje anketi.

Brojne primjedbe i prijedlozi

U godinama koje su slijedile anketa je izazivala različite reakcije i velik broj primjedaba i prijedloga. Komentari svih zainteresiranih dionika oblikovali su stalna poboljšanja u sadržaju i izgledu ankete, ali i u organizaciji, provedbi, obradi i predstavljanju dobivenih rezultata. Broj i sadržaj pitanja definiran je u suradnji s Filozofskim fakultetom Osijek, a statistička obrada podataka unaprijeđena je u suradnji s kolegama s Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku. Distribucija rezultata ankete također se neprekidno proširivala, od početnih predstavljanja na sjednicama Senata i fakultetskih vijeća, preko predstavljanja rezultata na internetskoj stranici Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta, do pristupa svakog nastavnika vlastitim podatcima putem elektroničkoga identiteta. Posljednjih nekoliko godina u pripremi i promociji ankete, kao i distribuciji rezultata, intenzivnije je uključen Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku.


Od akademske godine 2015./2016. ispunjavanje je Jedinstvene sveučilišne studentske ankete, prema odredbama Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, svakom studentu postalo uvjet za upis više godine studija. Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja Sveučilišta zato je već 2015. godine tomu prilagodio anketu, smanjujući pritom ukupan broj pitanja po nastavniku/suradniku, a prvi se put tražilo i mišljenje studenata o mogućim slučajevima diskriminacije, zlostavljanja ili seksualnoga zlostavljanja.


Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku 2017./2018. godinu provedena je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom rujna i listopada 2018. godine. U provedbi ankete sudjelovali su djelatnici Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi povjerenstava za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete, djelatnici ureda za kvalitetu i djelatnici studentskih službi znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica te informatički tim s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Statistička obrada podataka provedena je u suradnji s Odjelom za matematiku. Anketi su pristupili studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija s 18 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica sveučilišta, a evaluirali su predmete, nastavnike i suradnike u tekućoj akademskoj godini.
Gotovo 70 % studenata

U anketi je ukupno sudjelovao 11 191 student što je 68,568 % od ukupno 16 321 studenata koji su mogli pristupiti anketi. Udio ispunjavanja ankete kreće se od 55,319 % (Medicinski fakultet) do 80,866 % (Odjel za matematiku). Evaluirano je 2110 nastavnika i suradnika sa svih godina svih studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu, a ukupno su studenti ispunili 207 568 anketa i time odgovorili na 1 452 976 pitanja. Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja ocjena). Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike iznosi 4,623.


I ovom su anketom osječki studenti poručili kako misle da nastavnici na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku rade dobro i kvalitetno, kako su korektni u ocjenjivanju, redovito održavaju nastavu, razumljivo i kvalificirano predaju te su studentima dostupni i otvoreni za suradnju. Također, studenti se na Sveučilištu u velikoj mjeri osjećaju sigurni od uznemiravanja i diskriminacije.
Renata BALIČEVIĆ, Dubravka TRAMPUS
Odgovarali na pitanja o različitim oblicima diskriminacije

Već četvrtu godinu studenti su odgovarali na pitanja vezana uz različite oblike diskriminacije. U anketi za akademsku godinu 2017./2018. ukupno je 176 studentica i studenta (1,60 % od ukupnoga broja studenata koji su pristupili anketi) osjetili diskriminaciju (bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge studente), 98 studentica i studenta (0,89 %) bili su žrtvom uznemiravanja (neželjeno ponašanje bilo koje vrste), a 74 studentice i studenta (0,67 %) doživjeli su neželjena ponašanja (verbalna ili neverbalna) koja su seksualne naravi. Uvođenje pitanja u anketu o diskriminaciji rezultiralo je smanjenjem broja studenata koji su se susretali s neželjenim ponašanjima.
Ponovno korelacija ocjena nastavnika i studenata

I ove je akademske godine prikazana korelacija ocjena koje su studenti dodijelili određenom nastavniku u anketi s ocjenama koje je isti nastavnik studentima dodijelio na ispitu. Te korelacije nisu potvrdile popularnu predrasudu po kojoj su bolje studentske ocjene dobili „blaži“, manje kritični nastavnici koji predaju „lakše“ predmete. Bez detaljne analize nije moguće donijeti utemeljene zaključke pa je te rezultate potrebno detaljnije opisati.