Učionica
PROF. DR. SC. DRAŽAN KOZAK, PROREKTOR SVEUČILIŠTA U OSIJEKU ZA NASTAVU I STUDENTE:

„Rezultati su ankete vrijedna informacija o kvaliteti provedbe nastavnoga procesa“
Objavljeno 10. veljače, 2019.
Rezultati Jedinstvene sveučilišne studentske ankete predstavljaju vrijednu informaciju o kvaliteti provedbe nastavnoga procesa, prije svega za same nastavnike i suradnike, ali i uprave sastavnica, odnosno na koncu i za samu akademsku zajednicu.

Zbog svega navedenoga, posebno raduju rezultati ankete provedene za prethodnu 2017./2018. akademsku godinu, gdje je prosječna ocjena svih nastavnika i suradnika sastavnica Sveučilišta u Osijeku najviša do sada i iznosi čak 4,623. To je za jednu cijelu ocjenu viša ocjena nego na anketi provedenoj u akademskoj godini 2007./2008., kada je ona iznosila 3,61. Na samo dvjema sastavnicama ta je ocjena nešto niža nego prethodne godine (na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu – 4,72 u odnosu na 4,73 u prethodnoj godini i na Odjelu za kemiju – 4,60 u odnosu na ranijih 4,65). Najniže su ukupne ocjene dobili Pravni fakultet Osijek (4,49), Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (4,55) i Ekonomski fakultet u Osijeku (4,56). Najbolje su ocijenjeni Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (4,74) i Akademija za umjetnost i kulturu (4,74).

I ove je godine rađena korelacija između prosječne ocjene koju je dao student i njegova uspjeha na tom predmetu. Iz te je ocjene vidljivo kako studenti koji postignu bolji uspjeh na predmetu daju u pravilu i bolju ocjenu izvedbi kolegija, ali to nije u tolikoj mjeri izraženo kao što se možda očekuje. Čelnici sastavnica imaju uvid u cjelokupne rezultate svih nastavnika i suradnika na svojoj instituciji i dužni su reagirati u slučaju da je neki nastavnik/suradnik loše ocijenjen i/ili ima negativne komentare. Primjerice, nedopustivo je da se nastava ne održi prema rasporedu ili da nastavnik/suradnik nije dostupan u terminu predviđenom za konzultacije.

S obzirom na to da studenti popunjavanjem ankete pokazuju solidarnost prema svojim kolegicama i kolegama koji će tek slušati određeni predmet iduće godine, bitna je potvrda vjerodostojnosti ankete u praksi. Studenti moraju osjetiti promjene koje su posljedica njihova upućivanja na prostor za razvoj čime sustav postaje kvalitetniji i učinkovitiji. Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja, koji djeluje pri našem Sveučilištu, održat će u idućem razdoblju sastanke s voditeljima ureda za kvalitetu pri sastavnicama na kojima će se razmotriti rezultati ankete i utvrditi što raditi kako bi se nastavni proces poboljšao i studenti bili još zadovoljniji. Naš je zajednički cilj uspješan i zadovoljan student, ponosan na instituciju u kojoj stječe potrebne kompetencije za tržište rada.
Tomislav Levak