Zdravlje
EU JAMSTVO ZA SVAKO DIJETE

Jedan od ciljeva omogućiti bolji pristup uslugama rane intervencije za djecu s teškoćama i njihove obitelji
Objavljeno 23. svibnja, 2022.

Ured UNICEF-a za Hrvatsku, u suradnji s 11 provedbenih partnera, provodi pilot-program EU Jamstvo za svako dijete financiran sredstvima EU-a, povećavajući pristup osnovnim uslugama za najranjiviju djecu i obitelji. Kako bi se dugoročno utjecalo na jednake prilike za svako dijete, uspješno se testira održivost aktivnosti i njihova mogućnost repliciranja u drugim sredinama, a u izradi je i Nacionalni akcijski plan koji će se baviti izazovima dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.Specifičnim intervencijama i aktivnostima u trećoj fazi pilot-programa usmjerenima u tri područja djelovanja, UNICEF želi povećati broj djece uključene u rani i predškolski odgoj i obrazovanje, omogućiti bolji pristup uslugama rane intervencije za djecu s teškoćama i njihove obitelji, osnažiti roditelje i pomoći im da razviju potrebne vještine te omogućiti pristup sveobuhvatnim uslugama zaštite djece i obitelji.

Nužna suradnja


U državama članicama EU-a, uključujući i Hrvatsku, u tijeku je izrada Nacionalnog akcijskog plana koji će se baviti izazovima dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti. U skladu s preporukama Europske komisije, sva su hrvatska resorna ministarstva pozvana da sudjeluju u kreiranju plana za čiju je uspješnost ključno praćenje zadanih ciljeva te korištenje onih indikatora koji su mjerljivi i gdje se može vidjeti napredak u osobito osjetljivim područjima kao što su rani odgoj i obrazovanje te pristup socijalnim uslugama, osobito za obitelji u riziku.

- Za poboljšanje životnih uvjeta i osiguravanje boljih početnih pozicija za svako dijete u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti nužna je kvalitetna međusektorska suradnja između sustava zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, policije, pravosuđa, lokalne zajednice i neprofitnog sektora. Njihovo koordinirano djelovanje, usredotočeno na dijete i obitelj, bitno je ne samo za razvoj djeteta, već i za osiguravanje drugih postignuća i životnih ishoda te, u konačnici, uspjeha cijelog društva. Dobrobit djece treba biti u središtu svih akcija i naša zajednička odgovornost - izjavila je Tatjana Katkić Stanić, ravnateljica Zavoda za socijalni rad u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te nacionalna koordinatorica pilot-programa "EU Jamstvo za svako dijete" u Hrvatskoj.

Prekid kruga


- Mi u UNICEF-u predani smo podršci Europskoj komisiji u ispunjavanju njezina obećanja o prekidu kruga siromaštva i isključenosti utkanog u Jamstvo za svako dijete. Naša je vizija razviti model podrške Vladi i općinama koji se može uspješno replicirati i proširiti kako bi se osiguralo da više djece ima pristup predškolskom obrazovanju, ranoj intervenciji te integriranoj zaštiti djece i uslugama podrške obiteljima - izjavila je Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Pilot-program "Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete" financiran je sredstvima EU-a i provodi se u sedam zemalja EU-a s ciljem osiguravanja pristupa osnovnim uslugama, kao što su zdravstvena zaštita, obrazovanje, kvalitetna prehrana, kvalitetni uvjeti stanovanja i usluge brige o djeci, za djecu koja odrastaju u najtežim okolnostima. Hrvatska je dobila priliku da modelira EU Jamstvo za svako dijete u suradnji s Europskom komisijom i UNICEF-om kako bi radila na rješavanju problema dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti, pa je tako ovaj pilot-program usmjeren prvenstveno na djecu s teškoćama, djecu koja žive u osjetljivom obiteljskom okruženju te djecu pripadnike nacionalnih manjina.

Jasminka Knežević
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

NUTRICIONIZAM ODLUKE PRI IZBORU HRANE I NAČINA ŽIVOTA

Bobičasto voće za zdravlje krvnih žila

2

PUŠENJE CIGARETA NAJVEĆI JE FAKTOR RIZIKA ZA RAZVOJ I OBOLIJEVANJE OD RAKA PLUĆA

Razvoj mutacija u tumore ovisi o tome koliko dobro organizam može popraviti DNK ili smanjiti štetu

3

COVID-19

Tri doze cjepiva najbolja su zaštita