Učionica
IGRAČKE I AUTIZAM

Dizajn i izrada prototipova igračaka za djecu s teškoćama u razvoju
Objavljeno 29. studenog, 2020.
Vrijedan, edukativan i plemenit projekt Studenti preddiplomskog i diplomskog studija s Odsjeka za vizualnu i medijsku umjetnost izložili su svoje radove, prototipove igračaka za autističnu i drugu djecu

U srijedu, 4. studenog 2020. godine u sklopu Završne izložbe Odsjeka za vizualnu i medijsku umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku održana je izložba radova nastalih u sklopu projekta Igračke i autizam. Studenti preddiplomskog i diplomskog studija s Odsjeka za vizualnu i medijsku umjetnost izložili su svoje radove, prototipove igračaka za autističnu i drugu djecu u zgradi Kiparstva, u Kampusu, na adresi Cara Hadrijana 10/a u Osijeku.

Projekt Igračke i autizam idejno je započela Hannah Laufer-Rottman, direktorica Palms for life, fondacije iz New York Cityja i inicirala suradnju s umjetničkom suradnicom i mentoricom na projektu Margaretom Lekić s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Palms for life do sada je, uz mnoge druge projekte, ostvario i projekt Siya Kanyekanye koji se odvija u Eswani u Africi i kojemu je cilj jačanje vještina i mogućnosti ostvarivanja prihoda za mlade osobe s invaliditetom, na koji se nadovezuje projekt Igračke i autizam. Projekt je bio izazovan zbog mnogih kompromisa na koje su studenti trebali obratiti pozornost poput odabira materijala, boja, upotrijebljenih alata i osmišljavanja načina pakiranja jer, kako je rekla Hannah Laufer-Rottman, u Africi, osim uporabe osnovnih alata – drveta, tkanine i boja, nema drugih mogućnosti za izradu igračaka. Također, studenti su morali paziti na činjenicu da je igračke moguće izraditi u više primjeraka i u relativno kratkom vremenu. Tijekom akademske godine studenti su dizajnirali i izradili više od dvadeset prototipova edukativnih igračaka čiji će dizajn biti doniran u svrhu lokalne proizvodnje i prodaje edukativnih igračaka u Eswatiniju u Africi. Pri završetku projekta prezentacije uputa izrade, pakiranja i prototipovi igračaka bit će donirani Centru za autizam u Osijeku s preporukom da dizajn podjele s drugim centrima i roditeljima polaznika centara. Cilj je projekta, uz edukaciju te interaktivnost studenata preddiplomskih i diplomskih studija, povećanje dječjih sposobnosti kao i potpora u učenju i razvoju. Studenti su bili usmjereni na razvijanje dizajna kreativnih igračaka koje potiču razvoj socijalnih vještina, razvoj komunikacije i društveni razvoj te pomažu pri smanjenju problema u ponašanju i utječu na stjecanje novih vještina. Nadamo da će nastale igračke napraviti razliku u kvaliteti života djece. Projekt je financijski podržao Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Margareta LEKIĆ

Možda ste propustili...