Osijek
FILOZOFSKI FAKULTET

Učenje njemačkog za visokoškolsku razinu
Objavljeno 11. rujna, 2019.
Od 10. rujna do 15. listopada 2019. primaju se prijave za program cjeloživotnoga obrazovanja "Učenje njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave", koji će se tijekom nastupajuće akademske godine, 2019./2020., izvoditi na Filozofskom fakultetu Osijek.

Program je namijenjen visokoškolskim djelatnicima i polaznicima izvan visokoškolskoga sustava koji se žele osposobiti za izvedbu nastave na njemačkom jeziku na visokoškolskoj razini. Program mogu upisati osobe koje imaju završen minimalno diplomski studij negermanističkoga područja. U okviru toga programa nudi se pet modula: Pripremni modul 1, Pripremni modul 2, Temeljni modul 1, Temeljni modul 2 i Napredni modul. Svi moduli traju 120 sati i njihova je pojedinačna cijena 3000 kuna, osim Temeljnoga modula 1, koji traje 240 sati, a cijena mu je 6000 kuna (za Temeljni modul 1 moguće je plaćanje u dva jednaka obroka). Polaznici s predznanjem njemačkoga jezika upisuju se u određeni modul tako da u natječajnoj dokumentaciji prilože potvrdu o prethodno završenom tečaju ili prema rezultatu kalibracijskoga testa. Za sve se uspješno završene module izdaje potvrda u kojoj se navodi koji je stupanj programa polaznik završio. Polaznici koji završe Temeljni modul 1 ostvaruju 10 ECTS bodova, a polaznici koji završe Temeljni modul 2 i Napredni modul ostvaruju 5 ECTS bodova. Nastava se organizira u prostorima Filozofskoga fakulteta Osijek neprekidno od listopada do lipnja tijekom akademske godine u obliku skupne nastave. Minimalan je broj polaznika po modulu/grupi osam. Prijaviti se može slanjem popunjenoga prijavnog obrasca ili na adresu e-pošte snovak@ffos.hr. Sve dodatne informacije mogu se dobiti od doc. dr. sc. Sonje Novak na telefon 031 494 653.

Ivica Korman
Možda ste propustili...