Učionica
RAZGOVOR: IZV. PROF. DR. SC. TIHOMIR VIDRANSKI

Studij kineziologije obrazuje studente za jedno od najperspektivnijih zanimanja budućnosti
Objavljeno 11. veljače, 2018.
U PRVOM JE NARAŠTAJU NA STUDIJ UPISANO UKUPNO 57 STUDENATA – 29 U MODULU SPORTSKA REKREACIJA I 28 U MODULU SPORT

Početkom akademske godine 2017./2018. počela je nastava za prvi naraštaj studenata upisanih u novi Preddiplomski sveučilišni studij kineziologije koji se izvodi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Tim povodom za Sveučilišni glasnik razgovarali smo s izv. prof. dr. sc. Tihomirom Vidranskim, voditeljem Odsjeka za kineziologiju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

Koliko je dugo već postojala ideja o pokretanju studija kineziologije u Osijeku, odnosno koliko je vremena prošlo od ideje do realizacije?

- Ideja postoji još od zatvaranja studija tjelesne i zdravstvene kulture koji je postojao osamdesetih godina prošloga stoljeća. Već dulje vrijeme spominjala se mogućnost otvaranja kineziološkoga studija na Sveučilištu kao jedinoga studija kineziologije na preddiplomskoj razini u ovom dijelu Hrvatske. Vizija razvoja Sveučilišta u Osijeku, a time i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti kao njegove sastavnice, sadržana je u strateškom dokumentu „Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011. – 2020.“ koji su Sveučilišni senat i Sveučilišni savjet usvojili 19. prosinca 2011., a u njemu je osnivanje novoga studija predviđeno zasebnom točkom. Odluku o pokretanju novoga studijskoga programa donio je Senat 12. srpnja 2016. temeljem prijedloga koji je 27. svibnja 2015. podnio FOOZOS. Nakon višegodišnjih priprema, 12. prosinca 2016. Fakultet dobiva i dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izvođenje navedenoga studijskoga programa. Nakon provedenih upisa, konačno je 2. listopada 2017. održan i svečani prijam studenata prve godine Preddiplomskog sveučilišnog studija kineziologije.

S kojim ste se poteškoćama susretali pri pokretanju studija?

- Najveći su se problemi pri pokretanju studija očitovali kroz kadrovsku problematiku s obzirom na to da je studij teorijsko-praktične prirode i njegovo izvođenje podrazumijeva mnogo nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima iz svih šest primijenjenih područja kineziologije i srodnih znanstvenih grana.

Molim Vas, u kratkim crtama predstavite studij.

- Studijski program osmišljen je kao teorijsko-praktičan studij koji se temelji na primijenjenim područjima, kineziologiji športa i kineziološkoj rekreaciji, s dvama modulima. Na studij je upisano ukupno 57 studenata, 29 u modulu Sportska rekreacija i 28 u modulu Sport, od čega se njih devet opredijelilo za smjer Odbojka, a njih 19 za smjer Nogomet. Strukturu studija čine obvezni i izborni predmeti raspoređeni na svim godinama studija. Studijski program obuhvaća i obvezne opće kolegije koji obrađuju gradivo s područja koje se sastoji od predmeta temeljnih kinezioloških disciplina i interdisciplinarnih područja. Oni su neophodni za suvislo ovladavanje stručnim znanjima i vještinama te su nezaobilazna potpora studentima u razvijanju njihova budućega stručnog rada u okviru trenerskog posla u širem smislu. U sklopu studijskoga programa izvodi se obvezna stručna praksa koja se realizira u športskim udruženjima izabranoga športa i fitness centrima pod mentorstvom voditelja pojedinih radionica.

Studij traje tri akademske godine (šest semestara) pri čemu student mora ostvariti minimalno 180 ECTS bodova, a osposobit će polaznike za opće stručne poslove u područjima kineziologije i, ovisno o izboru modula/usmjerenja, potrebne kvalifikacije i kompetencije za rad u području športa (športski treneri), području kondicijske pripreme športaša (kondicijski treneri), području rekreacije i fitnessa (voditelji športsko-rekreacijskih programa). Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišna prvostupnica/sveučilišni prvostupnik (baccalaurea/us) kineziologije, uz koje slijedi i modulsko usmjerenje čime je studentu omogućen i upis na diplomske studijske programe. Radom studija koordinira novoosnovani Odsjek za kineziologiju koji je započeo s radom 1. listopada 2017.

Koja je važnost i koje su posebnosti toga studija?

- Ustrojavanje toga studijskoga programa iznimno je važno za istočnu Hrvatsku, Osječko-baranjsku županiju i Grad Osijek upravo zbog činjenice da baštinimo bogato športsko naslijeđe ovoga prostora i našega grada. Zahvaljujući različitim udrugama građana i športskim savezima, djelatnost športa široko je rasprostranjena u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Kao važan čimbenik razvitka istočne Hrvatske, u kojoj živi oko milijun stanovnika, Sveučilište u Osijeku, FOOZOS i studij kineziologije važni su za daljnji razvoj, diferencijaciju i profesionalizaciju športskoga života toga dijela Hrvatske, ponajprije zbog potrebe za visokoobrazovanim djelatnicima s područja kineziologije športa, kineziološke edukacije, kineziološke rekreacije i adaptirane tjelesne aktivnosti. Tako se promiču i predstavljaju športska djelatnost, kineziološka kultura u širem kontekstu i regionalna posebnost u odnosu na širi europski kontekst.

Planirate li ustrojiti i diplomski studij kineziologije? U kojem roku? Što će sadržavati?

- FOOZOS u idućim godinama želi omogućiti novim prvostupnicama i mogućnost nastavka obrazovanja na matičnom Sveučilištu. U sklopu toga planiran je novi diplomski studij koji će biti logičan nastavak preddiplomskoga studija u smislu ponude specijalizacije na jednom od triju modula: Kineziološka edukacija, Zdravstvena kineziologija i Športski menadžment. Time će se nastojati obrazovati studente za jedno od najperspektivnijih zanimanja budućnosti.

Razgovarao: Tomislav LEVAK
PLAN – EKIPIRATI NASTAVNI KADAR U IDUĆIH PET GODINA

Kakva je situacija s nastavnim kadrom? U kojem roku i na koji način planirate potpuno ekipirati nastavni kadar?

Uskoro će na Odsjeku za kineziologiju, s 1. travnjem 2018., raditi ukupno devet nastavnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima od kojih su tri doktora znanosti. U sljedećih godinu dana očekujemo obrane doktorskih disertacija triju kolega u znanstvenom polju kineziologije. Vrlo smo ambiciozni kada je riječ o ekipiranju našega nastavnoga kadra i želja nam je u sljedećih pet godina zadovoljiti potrebe vezane uz studij na preddiplomskoj razini čime bi Odsjek imao ukupno 25 nastavnika u znanstvenom polju kineziologije. Kako bismo trenutačno zadovoljili velike kadrovske potrebe, Fakultet je potpisao suradnju s Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i njihovim 21 nastavnikom koji su nam, prema potrebi, na raspolaganju kao vanjski suradnici.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana