Ekonomija
ISTRAŽIVANJE

Plaće u RH i dalje u blagom porastu
Objavljeno 10. siječnja, 2018.
Završeni magisterij ili doktorat povećava plaću u prosjeku za čak 103 posto u odnosu prema srednjoj stručnoj spremi

Prema podacima servisa MojaPlaća u četvrtom kvartalu 2017. godine prosječna mjesečna netoplaća u Hrvatskoj je iznosila 5586 kuna, što je 1 % više nego u prethodnom kvartalu. U odnosu prema istom razdoblju 2016. godine prosječna netoplaća bila je 2 % viša. Medijan plaće (što znači da polovica zaposlenih ima plaću veću od tog iznosa, a druga polovica - manju) nešto je niži i iznosi 5000 kuna, što znači da je veći broj ispitanika koji prima plaću manju od navedenog prosjeka nego onih ispitanika čija je plaća viša od njega. Pribrojimo li netoplaći bonuse, tada je visina prosječne mjesečne plaće 5853 kune, što je također 1 % više nego u prethodnom kvartalu. Što se tiče očekivanja o visini plaće, ispitanici u prosjeku očekuju 5453 kune, što je 2 % niže u odnosu prema realnoj prosječnoj plaći u Hrvatskoj. U četvrtom kvartalu 2017., osim kategorije top-managementa, koja ima u prosjeku 120 % višu plaću u odnosu prema prosjeku, najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja (66 % više od prosjeka), ljudskih potencijala (+36 %) te informacijskih tehnologija (+35 %). “Najmanje prosječne plaće imaju radnici u tekstilnoj i kožnoj industriji (-45 %), pomoćnim zanimanjima (-40 %) te radnici u uslužnim djelatnostima (-34 %). Radnici u jednoj od najpopularnijih kategorija, Turizma i ugostiteljstva, imaju u prosjeku 21 % nižu plaću od prosjeka. U posljednja tri mjeseca muškarci su imali u prosjeku 13 % višu plaću od žena. Muškarci su u prosjeku zarađivali 5931 kunu, dok su žene zarađivale u prosjeku 5240 kuna. U odnosu prema prethodnom kvartalu prosječna mjesečna netoplaća i muškaraca i žena niža je 1 %”, naveli su s portala MojaPlaća.hr.

Kako nadalje s tog portala navode, stupanj obrazovanja uvelike utječe na visinu plaće. “Osobe sa završenim fakultetom imaju u prosjeku 50 % višu plaću u odnosu prema osobama sa srednjoškolskim obrazovanjem, a 23 % višu plaću od prosječne. Završeni magisterij ili doktorat povećava plaću u prosjeku za čak 103 % u odnosu prema srednjoj stručnoj spremi. U odnosu prema prosječnoj plaći u istraživanju, ispitanici sa srednjom stručnom spremom imaju prosječno 18 % nižu plaću, dok ispitanici s postdiplomskim ili MBA školom imaju 66 % višu plaću od prosjeka. Ispitanici s višom stručnom spremom imaju 6 % višu plaću od prosjeka, ali 30 % višu od ispitanika sa srednjom stručnom spremom”, podaci su iz istraživanja portala MojaPlaća.hr. Prema istraživanju i dalje najbolje plaćaju privatne tvrtke u stranom vlasništvu, a visina plaća ovisi i o vlasničkoj strukturi tvrtke, stoga su plaće u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu 13 % više od prosjeka i iznose u prosjeku 6193 kune, dok su plaće u tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu najniže i iznose 5224 kune (5 % manje od prosjeka). Prosječna plaća u tvrtkama u državnom vlasništvu ista je kao i prosjek, i iznosi 5579 kuna, dok su plaće u javnoj i lokalnoj samoupravi 3 % više od prosjeka i iznose 5562 kune. U tvrtkama s manje od deset zaposlenih prosječna plaća je 13 % ispod prosjeka i iznosi 4787 kuna, dok je u tvrtkama do 19 zaposlenika plaća 3 % niža od prosjeka i iznosi 5310 kuna. Prosječna plaća u tvrtkama s 20 do 49 zaposlenika iznosi 5644 kuna i 3 % je viša od prosjeka. Najviša prosječna plaća je u tvrtkama većim od 1000 zaposlenika; 6 % viša od prosjeka i iznosi 5835 kuna.

Zdenka RUPČIĆ
Beneficije

Najviše zaposlenika kao beneficiju prima naknadu za putne troškove (44 %). Mobilni telefon za osobnu upotrebu ima četvrtina zaposlenih (25 %), a omogućen parking (u cijelosti ili bar djelomično) njih 19 %. Fleksibilno radno vrijeme ima 18 % ispitanika, a edukacije njih 15 %. Četvrtina ispitanika (25 %) nema dodatnih pogodnosti na poslu.

NAJVIŠE PLAĆE U GRADU ZAGREBU I DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

Plaća je i dalje najviša u Gradu Zagrebu. Gledano prema županijama, najniže plaće u četvrtom kvartalu 2017. zabilježene su u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Virovitičko-podravskoj te Požeško-slavonskoj županiji, gdje je prosječna mjesečna netoplaća iznosila 20 % manje od prosjeka. Sukladno očekivanjima, najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu, i to 13% iznad prosjeka te iznosi 6233 kune. Nakon Grada Zagreba slijedi Dubrovačko-neretvanska županija, gdje su plaće 2 % niže od prosjeka.