Osijek
URBANA AGLOMERACIJA OSIJEK

Gubitak je zabilježilo
samo 4 % poduzetnika
Objavljeno 7. prosinca, 2017.
Ukupan prihod u 2016. iznosi 18 milijardi kuna, čak 10 % više nego godinu ranije

Na području gradova i općina u sastavu urbane aglomeracije Osijek (bez poduzetnika općine Tordinci koja je u sastavu Vukovarsko-srijemske županije) u 2016. godini poslovalo je 3514 poduzetnika s 27.205 zaposlenih, što je 74 % od ukupnoga broja poduzetnika u Osječko-baranjskoj županiji i 72 % od ukupnoga broja zaposlenih kod poduzetnika Osječko-baranjske županije.

- U sastavu urbane aglomeracije Osijek 19 je lokalnih jedinica - gradovi Osijek, Belišće i Valpovo te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Petrijevci, Vladislavci, Vuka, Čeminac, Darda, Koška, Kneževi Vinogradi, Punitovci, Šodolovci i Tordinci. Ukupno, na području tih 19 gradova i općina u 2016. godini bila su 3532 poduzetnika. Riječ je o poduzetnicima koji su sastavili i u Registar godišnjih financijskih izvještaja podnijeli točan i potpun godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika s područja grada Osijeka (2591), a najmanje u općini Šodolovci (9). Kod 3532 poduzetnika bio je 27.331 zaposleni, što je prosječno 7,7 zaposlenih po poduzetniku. Od ukupnog broja poduzetnika promatranog područja s dobitkom su poslovala njih 3392 (96 %), a s gubitkom 140, odnosno četiri posto - ističu u Financijskoj agenciji (Fina).

Ukupan je prihod navedene skupine poduzetnika ostvaren u 2016. godini iznosio 18 milijardi kuna, što je povećanje od čak deset posto u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Istovremeno njihov je ukupan rashod iznosio 17,6 milijardi kuna, što je povećanje od 9,1 posto u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, a dio toga novca išao je i u nove investicije za poboljšanje proizvodnje i cjelokupnog poslovanja.

- Poduzetnici Osijeka u ukupnim prihodima poduzetnika Urbane aglomeracije Osijek sudjeluju sa 76 % (13,8 milijardi kuna), a slijede ih poduzetnici sa sjedištem u Belišću, s udjelom od 9 % (1,7 milijardi kuna) i Čepinu, s 3 % (583,9 milijuna kuna). U 2016. godini poduzetnici čije je sjedište u jednom od gradova i općina UAO-a (bez općine Tordinci) sa spomenutim prihodom od 18 milijardi kuna imaju udio u ukupnim prihodima poduzetnika Osječko-baranjske županije od 74 %, a udio u netodobiti 67 %.

Poduzetnici sa sjedištem u Osijeku imaju veliki udio u rezultatima poduzetnika na razini županije i urbane aglomeracije Osijek. Njihov je udio u broju poduzetnika urbane aglomeracije Osijek 73 %, u broju zaposlenih 76 %, ukupnim prihodima 76 %, ukupnim rashodima 76 %, dobiti razdoblja 70 %, gubitku razdoblja 86 %, uvozu 64 % i izvozu 60 %.

Eduard SOUDIL
PROSJEČNA PLAĆA 4210 KUNA

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici općine Šodolovci s 1,25 milijuna kuna, dok je među poduzetnicima navedene općine na prvom mjestu tvrtka SUMIĆ d.o.o., s prosjekom od 6,6 milijuna kuna po zaposlenom (pet zaposlenih). Pretežita djelatnost tog poduzetnika je trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom. Slijede poduzetnici općine Belišće s 911 tisuća kuna te poduzetnici općine Čepin s 908 tisuća kuna po zaposlenom.

Za usporedbu, produktivnost poduzetnika na razini RH u 2016. godini iznosila je 742 tisuće kuna. Prosječna je mjesečna netoplaća obračunana kod poduzetnika Urbane aglomeracije Osijek u 2016. godini iznosila 4210 kuna.

Najveći su prihod ostvarili Žito (1,42 milijarde kuna) i Saponia (743,78 milijuna kuna)

aglomeracija

U NJEZINU JE SASTAVU 19 GRADOVA I OPĆINA

Možda ste propustili...