Galerije
Vinkovci, 11. 9. 2017. - 13. modna revija Udruženja manekena “Loreena”