Regija
OPĆINA SOPJE OBJAVILA NATJEČAJ

U zakup će 1720 ha državnoga zemljišta
Objavljeno 7. lipnja, 2023.
Za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine predviđeno je 247 hektara
SOPJEOpćina Sopje dobila je suglasnost za objavu i provedbu natječaja za zakup državnoga poljoprivrednog zemljišta, pa je u suradnji s tvrtkom Agrodet organizirala edukaciju poljoprivrednika zainteresiranih za zakup takvog zemljišta.

Nakon što je 29. svibnja 2023. godine Općinsko vijeće Sopja donijelo odluku, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu Općina je 1. lipnja objavila javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Javni natječaj odnosi se na poljoprivredno zemljište predviđeno za zakup i povrat u katastarskim općinama Gornje Predrijevo, Gornji Miholjac, Kapinci, Medinci, Novaki, Sopje i Vaška.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Sopje predviđene za povrat nekadašnjim vlasnicima, kao i poljoprivredno zemljište u izvanknjižnom vlasništvu države daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu. Takvih površina u natječaju je ukupno 247,09 hektara sa ukupnom početnom zakupninom 10.365,31 eura. Površine zemljišta predviđene za zakup daju se u zakup na rok od 25 godina za trajne nasade s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno na rok od 15 godina za ostale vrste proizvodnje s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Takvih je površina na natječaju ukupno 1.477,03 hektara sa ukupnom početnom zakupninom 6.4241,64 eura.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 60 ha, a zakupnina za zakup plaća se godišnje. Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Sopje www.sopje.hr.

Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup dostavlja se s popratnom dokumentacijom na prethodnu suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup donosi Općinsko vijeće, a sudionici natječaja obavještavaju se o rezultatima javnom objavom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Sopje. Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor. Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja županijskoga državnog odvjetništva na nacrt ugovora o zakupu, načelnik Općine Sopje Berislav Androš i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu. P. Žarković
Možda ste propustili...

VRIJEDNI I KREATIVNI ĐURĐENOVAČKI SREDNJOŠKOLCI

Izradili ekostazu i barske stolice

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana