Magazin
HRVATSKA NARODNA BANKA

Omogućiti bolju zaštitu potrošača
Objavljeno 18. rujna, 2021.

Za mišljenje o problemu s prešutnim i dopuštenim prekoračenjima na tekućim računima građana-potrošača kod banaka u Hrvatskoj, zamolili smo i Hrvatsku narodnu banku. Ovo su njihovi odgovori na postavljena pitanja koja su uključivala i odgovornost HNB-a, iznalaženje riješenja, zakonsku regulativu i opću financijsku pismenost u Hrvatskoj:- Prešutna i dopuštena prekoračenja regulirana su Zakonom o potrošačkom kreditiranju, ali su dopuštena prekoračenja regulirana detaljnije, što uključuje odredbe o obveznom informiranju potrošača, restriktivnije ograničenje cijene u obliku gornje granice efektivne kamatne stope (EKS), kao i pravo na postupnu otplatu u slučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja. S druge strane, prešutno prekoračenje potrošač ne treba niti ugovoriti, nego ga banka samoinicijativno odobrava, ne primjenjuje se ograničenje EKS-a, a nije obvezna ni primjena odredbe o postupnoj otplati duga u slučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja.

- Prešutna prekoračenja trebala bi biti namijenjena izvanrednom i povremenom financiranju potrošača, u manjim iznosima i na kratke rokove te jednostavno i brzo dostupna. U takvim okolnostima, nedostatak ograničenja cijene u obliku ograničenja EKS-a ne bi proizvodio značajan financijski učinak, jednako kao što bi bile ograničene neželjene posljedice koje mogu nastati za potrošače zbog manjeg obuhvata informacija koje se pružaju kod prešutnih prekoračenja. Međutim u razdoblju od 2018. do 2021. godine veći broj banaka prestao je nuditi dopuštena prekoračenja i umjesto toga potrošačima odobrio prešutna prekoračenja. Time su se potrošači našli u situaciji da se zadužuju pod nepovoljnijim uvjetima, budući da prešutna prekoračenja imaju slabiji standard zaštite potrošača.

BOLJA ZAŠTITA


- U konkretnom slučaju odgovornost HNB-a odnosi se na izvršenje njegovih zakonskih zadaća, a to je u konkretnom slučaju nadzor ponašanja banaka u njihovom poslovanju s potrošačima. Stoga je HNB na temelju naznaka da na tržištu postoje loše prakse proveo sustavno ispitivanje konkretnih praksi banaka i utvrdio da veći broj banaka potrošačima nudi prešutna prekoračenja po tekućim računima koja su u odnosu na dopuštena prekoračenja slabije regulirana. Posljedično, potrošači su zaduženi po nepovoljnijim uvjetima, premda takav način kreditiranja nije nezakonit. Stoga je HNB predložio odgovarajuću izmjenu propisa koja bi omogućila viši standard zaštite potrošača u pogledu korištenja postojećih prešutnih prekoračenja.

- Kada su u pitanju prekoračenja po tekućim računima, treba uzeti u obzir da ih koristi vrlo veliki broj građana. Stoga je zaštita prava potrošača i unaprjeđenje standarda zaštite u fokusu traženja prikladnog rješenja. Smatramo da je najbolje rješenje ono koje će omogućiti maksimalno podizanje standarda zaštite potrošača, na način da se građanima omogući kvalitetnije informiranje i bolja zaštita, posebice u situaciji kada se smanjuju ili ukidaju prethodno odobreni iznosi postojećih prešutnih prekoračenja.

- Trenutačno su u tijeku aktivnosti usmjerene na iznalaženje najboljeg rješenja za sve sudionike, a prije svega potrošače. S tim u vezi, konačno usuglašeni način rješavanja aktualne problematike regulirat će se kroz odgovarajuće izmjene važećih propisa.

UGOVORNI ODNOSI


- Prekoračenja po računima regulirana su Zakonom o potrošačkom kreditiranju, a tim zakonom je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena EU Direktiva o ugovorima o potrošačkim kreditima (Direktiva 2008/48/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL L 133 22. svibnja 2008.)). Sve države članice bile su dužne ovu direktivu implementirati u svoje zakonodavstvo. Premda države članice mogu lokalno propisati i dodatne odredbe u cilju strože ili preciznije regulative, može se reći da je u konkretnom dijelu regulativa slična u svim državama članicama EU-a.

- Smatramo da je za gospodarski i društveni prosperitet zajednice od iznimne važnosti financijska pismenost njezinih građana. U tom pogledu i HNB već duži niz godina poduzima različite aktivnosti radi povećanja razine financijske pismenosti. Međutim, važno je naglasiti da i građani u tome trebaju imati aktivnu ulogu i biti svjesni vlastite odgovornosti prilikom ulaska u ugovorni odnos. S tim u vezi, kada banka preda potrošaču brojne predugovorne informacije, potrošač ih treba proučiti da bi znao svoja prava i obveze, a ako ih ne razumije, treba zatražiti od banke pojašnjenja koja je ona dužna dati. Stoga i ovom prilikom HNB apelira da se ne ulazi u ugovorne odnose, a da se prije toga ne otklone sva otvorena pitanja kako bi se u potpunosti mogle razumjeti sve posljedice koje bi pojedini ugovor mogao izazvati nakon njegovog ugovaranja. (D.J.)
Možda ste propustili...

DR. SC. JADRANKA ŠVARC, SOCIOLOGINJA S INSTITUTA IVO PILAR IZ ZAGREBA

Zaštititi šutljivu većinu i normalno funkcioniranje institucija

DALEKI HORIZONTI: SUDANSKI KRUG DIKTATURE

Između civilnih snova i vojne stvarnosti

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana