Učionica
FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

Međuinstitucijska suradnja s lokalnom samoupravom, gospodarskim sektorom i institucijama u regiji
Objavljeno 29. studenog, 2020.

Filozofski fakultet Osijek svojim brojnim studijskim programima njeguje međuinstitucijsku suradnju s lokalnom samoupravom, gospodarskim sektorom i institucijama u regiji. Pokazali smo se i dokazali kao kvalitetan i konstruktivan partner u brojnim projektima, suradnjom s udrugama u organizacijama, a jednako tako u naše smo projekte uključivali ključne aktere iz društvenog života. U nastavku teksta donosimo presjek brojnih aktivnosti koje naše nastavno osoblje i studenti provode međuinstitucijskom suradnjom u okviru stručnih i znanstvenih projekata, ali i na izvođenju kolegija u kojima postoji praktičan rad. Važno je naglasiti da u okviru nastavnog, znanstvenog i stručnog rada sa svojim suradnicama i studentima nastavnici surađuju s brojnim udrugama, školama, ali i drugim institucijama u Osijeku i Slavoniji i Baranji.


Odsjek za psihologiju od udruga ističe suradnju s Brezom na projektu „Start the Change“ o kojem govori izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek te kaže kako je imala priliku proširivati na inovativne načine svoje nastavne prakse i odmah uključila usvojeno u podučavanje radi senzibilizacije na status izbjeglica u kolegij Primijenjena socijalna psihologija. Nadalje, suradnja s Brezom nastavlja se kroz predstojeću međunarodnu stručno-znanstvenu konferenciju „4 - one (za-jedno): Djeca i mladi u riziku od poremećaja u ponašanju“.


Trenutačno postoji i suradnja s Udrugom 106. brigade u provođenju istraživanja kojoj je osnova za planiranje programa potpore članovima Udruge u uvjetima pandemije kao i dvogodišnja suradnja s riječkim Psycho film & media festivalom. Takva suradnja postoji i sa studentskim udrugama: u Osijeku na simpoziju „Stvari koje nismo smjeli reći... o seksualnosti“ i konferenciji „PsihOS Fest“ te u Rijeci na Regionalnom susretu studenata psihologije „Cyberpsihologija i tehnološki napredak“ FFRI.


Nadalje, postoji i suradnja s drugim udrugama poput Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u okviru projekata koji su usmjereni na veću sigurnost djece i mladih u digitalnom svijetu. Plod jednog takvog projekta jest i izborni kolegij Prevencija nasilja preko interneta u čijem je okviru razvijena suradnja i s pojedinim osnovnim školama u Osijeku. Još je dugotrajnija suradnja s pojedinim srednjim školama grada Osijeka, a povremeno i drugih gradova u Slavoniji u kojima posljednjih desetak godina studenti završne godine studija provode praktičan ispit kao program radionica za prevenciju nasilja u mladenačkim vezama. Izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek ističe i brojne udruge i gospodarske subjekte koji sudjeluju kao ciljne osobe u projektima studenata u okviru kolegija Primijenjena socijalna psihologija II poput Kinematografa Osijek, liječnici u Zavodu za javno zdravstvo, Udruga „Pobjeda“, ekoaktivnosti kao i bolnice, domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, domovi za odgoj koji omogućuju da mladi kolege učine prve korake u svojem profesionalnom radu.


Doc. dr. sc. Ana Kurtović dodaje i suradnju s udrugama Dokkica, Klikeraj, Športska udruga slijepih Svjetlost, s Centrom za pružanje usluga u zajednici „Ja kao i ti“, Hrvatskim psihološkim društvom i Društvom psihologa Osijek, Hrvatskom psihološkom komorom. Trenutačno smo partneri na dvama projektima:


1. Programu „Alternativni centar podrške za djecu i roditelje“ nositelj je Dječji kreativni centar „DOKKICA“. Aktivnosti su projekta edukacije o mentalnom zdravlju za učenike 7. i 8. razreda i njihove roditelje u osnovnim školama, savjetodavna potpora djeci u dobi od 7 do 18 godina, radionice socijalnih vještina za djecu i predavanja za roditelje.


2. Projekt VirtuOS dijelom je uspostave regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva čiji je nositelj Ugostiteljsko-turistička škola u Osijeku. Cilj je projekta, među


ostalim, unaprijediti kvalitetu obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva uspostavom mjesta izvrsnosti. FFOS kao partner sudjeluje u aktivnostima usmjerenim na povećanje metodičkih i psiholoških kompetencija (socijalno i emocionalno učenje) nastavnika. Kao izvoditelji uključeni su izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov, doc. dr. sc., Ana Babić Čikeš, doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak i doc. dr. sc. Ana Kurtović.


Doc. dr. sc. Darija Rupčić Kelam s Odsjeka za filozofiju ističe suradnju sa Sveučilišnim centrom za integrativnu bioetiku Osijek kao i s udrugom (zaklada) Slagalica, Romanom Kristićem, pročelnikom Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka, te s udrugom i dnevnim boravkom za beskućnike „Dom nade", plesnom udrugom i studijima Shine, Fenix, Illusion, Winx kao i s Azilom za napuštene pse, Udrugom Mogu za terapijsko jahanje te Udrugom za migrante Are you Syrious.


Odsjek za pedagogiju aktivno sudjeluje u realizaciji znanstveno-istraživačkih i stručno-predavačkih aktivnosti s partnerima iz Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, odgojno-obrazovnim ustanovama te srodnim udrugama koje predstavljaju nevladin i civilni sektor (Udruga Breza, Dječja kuća Dokkica…). Također, nastavnici Odsjeka za pedagogiju surađuju s osnovnim školama koje rade prema alternativnim pedagoškom modelima i tako motiviraju studente za promicanje pluralizma u odgoju i obrazovanju. Suradnjom s različitim udrugama nastavnici promiču skrb i solidarnost prema osobama treće životne dobi kao i osobama s neurodegenerativnim bolestima. Tim se aktivnostima studenti motiviraju za aktivno sudjelovanje u poboljšanju kvalitete života svojih sugrađana koji pripadaju osjetljivim skupinama. Nastavnici izv. prof. dr. sc. Goran Livazović, izv. prof. dr. sc. Marija Sablić, izv. prof. dr. sc. Renata Jukić i dr. sc. Senka Žižanović aktivni su sudionici međuinstitucionalnih aktivnosti pa tako ističu Projekt Together koji provodi Udruga za rad s mladima Breza iz Osijeka u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vukovar i švicarskim partnerima BEO Heimgarten i Berghof Stärenegg, financiranog iz programa Švicarsko-hrvatske suradnje Ureda za udruge Vlade RH. U suorganizaciji Odsjeka za pedagogiju organizirana su dva međunarodna znanstveno-stručna događaja.


U listopadu 2020. g. na Filozofskom fakultetu Osijek organiziran je međunarodni stručni seminar „Projekt švicarsko-hrvatske suradnje TOGETHER – Švicarski primjeri dobre prakse za djecu i mlade i obitelji u riziku”, a 26. i 27. studenog 2020. g. na Filozofskom fakultetu u suorganizaciji Odsjeka za pedagogiju bit će održana Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „4-ONE (ZA- JEDNO): Djeca i mladi u riziku od problema u ponašanju“. Omogućeno je mrežno sudjelovanje i praćenje programa putem aplikacije ZOOM.


Dr. sc. Senka Žižanović od akademske godine 2015./2016. intenzivno surađuje s Plesnim klubom Broadway iz Osijeka pa studenti nastavničkih smjerova u okviru nastave kolegija Didaktika u prostorima PK Broadway niz godina odlaze na izmještenu terensku nastavu. Suradnja s PK Broadway odvija se i putem različitih zanimljivih aktivnosti tematski vezanih uz Festival znanosti. Ta suradnja obogaćuje nastavno djelovanje i aktivnosti Odsjeka za pedagogiju te se planira nastaviti i dalje u pozitivnom i rasplesanom tonu.


Studenti Odsjeka za informacijske znanosti, pod vodstvom doc. dr. sc. Tomislava Jakopeca, sudjeluju u projektu RoboCode koji su pokrenuli Osijek Software City, Rotary klub Josip Juraj Strossmayer, Biscuit People i FFOS još 2017. godine. U projekt se 2019. godine uključio i Grad Osijek s provođenjem RoboCode radionica u svim osnovnim školama u gradu u produženom boravku. Nadalje, studenti Odsjeka za informacijske znanosti sudjeluju i u projektu Europe Code Week od 2016., a riječ je društvenoj inicijativi čiji je cilj na zabavan i angažirajući način približiti programiranje i digitalnu pismenost.


Svi navedeni nastavnici, a posebno studenti, iznimno su motivirani te su spremni za buduće brojne izazove jer učenjem i radom usvajaju nova znanja te se raduju i budućim suradnjama s nekim novim, ali i starim udrugama, mentorima, gospodarskim subjektima kao i školama, ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi.

Milica Lukić, Gordana Lesinger

Možda ste propustili...