Učionica
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

Suradnja s udrugama, organizacijama i ustanovama na lokalnoj razini
Objavljeno 29. studenog, 2020.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti raznovrsnim je projektima i aktivnostima ostvario važnu suradnju s mnogim institucijama, udrugama, organizacijama i ustanovama u široj i užoj lokalnoj zajednici.

Suradnja Fakulteta s Institutom za razvoj obrazovanja iz Zagreba realizirana je partnerstvom na projektu EDU Policy Lab, poučavanje o društveno korisnom učenju. Fakultet neprekidno ostvaruje suradnju s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Podružnicom Osijek, sudjelovanjem na stručnim skupovima na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini za učitelje i odgojitelje. Fakultet je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Podružnicom Osijek, organizirao edukaciju za učitelje Igra u nastavi. Fakultet surađuje i s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje redovitim praćenjem njihovih aktivnosti, sudjelovanjem na edukacijama i radionicama. Posebno valja istaknuti suradnju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti s kojom je ostvarena suorganizacija znanstvenih skupova (Tadijine jeseni, Didaktički izazovi).

Važna je suradnja s osnovnim školama i dječjim vrtićima u Osijeku i Slavonskom Brodu, posebice s vježbaonicama koje su partneri Fakulteta u provedbi metodičkog osposobljavanja studenata – budućih učitelja i odgojitelja te provođenja stručno-pedagoške prakse.

S Kliničkim bolničkim centrom Osijek, Klinikom za pedijatriju Fakultet je sudjelovao u projektu U bolnicu ponesi slikovnicu. Fakultet je sudjelovao u provedbi aktivnosti projekta Živjeti zdravo, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, usmjerenog na poboljšanje zdravlja cjelokupne populacije kroz implementaciju u lokalnoj zajednici informiranjem, edukacijom i senzibiliziranjem građana svih dobnih skupina o pozitivnim gledištima zdravih stilova života. Aktivnosti su provođene i sa Zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

Svake godine Fakultet raspisuje i provodi Natječaj za najbolji rad maturanta Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije kojemu je cilj poticanje interdisciplinarnosti i kreativnosti maturanata. Fakultet je brojnim aktivnostima, radionicama, okruglim stolovima, tribinama, speed-dating aktivnostima i predavanjima sudjelovao u obilježavanju prvog Tjedna karijera Sveučilišta u Osijeku u cilju razvoja karijere studenata, ali i njihova povezivanja s poslovnim sektorom. Kao rezultat uspješne suradnje Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i jedinica lokalne uprave i samouprave, Fakultetu je Grad Slavonski Brod dodijelio priznanje za značajan doprinos unaprjeđenju i kvaliteti nastavnog procesa te povećanju znanstvenih, obrazovnih i ljudskih potencijala na dobrobit grada Slavonskoga Broda.

U suradnji s Dokicom – dječjom osječkom kreativnom kućom, Fakultet je sudjelovao u projektu I tata je važan usmjerenom na poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivnijoj roditeljskoj ulozi. Ostvarena je i suradnja s Udrugom romskog prijateljstva Luna iz Belog Manastira u sklopu projekta Unaprjeđenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji. Intenzivna je i suradnja s Europskim domom iz Slavonskoga Broda kroz edukacije o prijavama na europske projekte te kroz programe intenzivnijega uključivanja studenata u mogućnosti studentske mobilnosti kroz programe Erasmus+.

Ostvarene su i suradnje s brojnim udrugama u lokalnoj zajednici: suradnja s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek na projektu Mediji – virtualni odgajatelji sadašnjosti, s Hrvatskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu Zagreb, s Udrugom Palčići Osijek u sklopu obilježavanja tjedna prerano rođene djece, suradnja s Udrugom psihologa Vinkovci i Domom za odgoj djece i mladeži u Osijeku na projektu Dvaput razmisli, jednom klikni u cilju izrade materijala te provođenjem edukacija o medijskoj pismenosti.

Fakultet surađuje i sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata i s Hrvatskim nacionalnim vijećem u Republici Srbiji s kojima ima potpisane sporazume o suradnji koja se ogleda u brizi za Hrvate izvan domovine kroz edukacije, radionice za učitelje i odgojitelje koji predaju na hrvatskom jeziku kao nastavnom jeziku u Republici Srbiji, ali i kroz donacije i pomoć svih drugih vrsta. Dekan je, uza sve navedeno, uputio i molbu rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o potrebi postojanja posebne kvote za studente hrvatske nacionalnosti koji žive izvan Republike Hrvatske, posebice za studente iz Republike Srbije.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti ostvario je važnu suradnju s lokalnom zajednicom uključivanjem studenata i zaposlenika Fakulteta u volonterske aktivnosti: organizacija i sudjelovanje u humanitarnoj aktivnosti prikupljanja novčanih sredstava za kupnju božićnih poklona štićenicima Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje; organizacija i sudjelovanje u humanitarnom programu prikupljanja novčanih sredstava za Kuću sretnih ciglica u Slavonskome Brodu u kojoj su smještena djeca i mladi bez roditeljske skrbi, organizacija i prikupljanje novčanih sredstava kroz humanitarni program Božićna zvijezda od 2009. do 2019. ugroženim obiteljima s djecom, sudjelovanje u projektu Volonteri u parku u sklopu EU projekta Živjeti zdravo; sudjelovanje u aktivnosti dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji s Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek; suradnja s Azilom za napuštene životinje u Nemetinu – predavanjima, radionicama, šetnjama pasa, edukacijama o veganstvu; suradnja s Volonterskim centrom Slavonski Brod kroz projekt Volontiram, cijenim svoju budućnost volontiranjem u migrantskom kampu u Slavonskom Brodu tijekom migrantske krize, pomoć potopljenim stanovnicima Gunje; suradnja s Izviđačkim klubom Javor na projektu Izviđačkim koracima za održivi razvoj; donacija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti udžbenicima za nastavni predmet Fizika (za 1. i 2. razred gimnazije) Hrvatskom nacionalnom vijeću u Republici Srbiji.

Valentina MAJDENIĆ

Možda ste propustili...