Učionica
ERASMUS+

Nacionalni seminar o priznavanju ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti
Objavljeno 29. studenog, 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) i Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) organizirali su Nacionalni seminar o priznavanju ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti koji se održao na Zoom platformi u petak, 23. listopada 2020. godine od 10,00 do 14,30 sati.

Na seminaru su prikazani rezultati izvješća Priznavanje ishoda mobilnosti studenata u okviru programa Erasmus+: Prakse i trendovi na hrvatskim visokim učilištima temeljenog na povratnim informacijama sudionika fokus-grupe koja se održala krajem 2019. godine o procesu priznavanja na visokim učilištima, usklađenosti s Vodičem za korisnike ECTS-a, preprekama u priznavanju ishoda mobilnosti i studentskoj percepciji, priznavanju stručne prakse i usklađenosti s međunarodnim preporukama. Izlaganje je održala Katarina Bilonić iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Osobna iskustva i postupanja podijelili su nacionalni predstavnici visokih učilišta prof. dr. sc. Dunja Škalamera-Alilović sa Sveučilišta u Rijeci i prof. dr. sc. Slaven Zjalić sa Sveučilišta u Zadru, radi poticanja rasprave koja je potom uslijedila. Na hrvatskim visokim učilištima različite su prakse vezane uz priznavanje mobilnosti, no svi sudionici složili su se da se u procesu priznavanja nastoji ne zakinuti studente. Ujednačeno je mišljenje da je proces priznavanja od samog početka transparentan i jasan te su studenti upoznati s time što će im se i na koji način priznati pa veće poteškoće i ne postoje. Ono što može dovesti do nepriznavanja jesu izvanredne okolnosti tijekom mobilnosti za koje student nije odgovoran, ali i tada se u komunikaciji s matičnim visokim učilištem pokušava pronaći najbolje rješenje. Iz perspektive visokih učilišta studentima se ne priznaju najčešće one promjene predmeta koje nisu dogovorene i usuglašene u Sporazumu o učenju, a za koje studenti sami snose odgovornost. Poseban je naglasak na temi automatskog priznavanja koje je, u kontekstu novog sedmogodišnjeg razdoblja Erasmus+ programa, jedno od ključnih načela nove Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE 2021. – 2027.).

Sudionici su se složili da Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kada je riječ o nastojanjima da se uvedu preporuke o automatskom priznavanju kao obvezne, treba uvažiti visoka učilišta i postići dogovor s njima. Pri donošenju takvih odluka, donositelji odluka trebaju se upoznati s problemima koji se događaju u praksi na visokim učilištima te razmotriti kakve bi posljedice to izazvalo. Svi sudionici ujednačenih su mišljenja da njihova visoka učilišta čine mnogo po pitanju mobilnosti, ali da im je potrebna i potpora s više razine pri čemu najviše ističu Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali i Ministarstvo vanjskih poslova. Pogled na aktualnu temu priznavanja virtualnih mobilnosti ponudio je i prof. dr. John Greenfield s University of Porto koji je podijelio iskustva svojeg sveučilišta vezana uz virtualno studiranje u okvirima trenutačne pandemije.

Dario FERIĆ, Josipa PLEŠA

Možda ste propustili...