Novosti
MJERE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Za zapošljavanje osoba s invaliditetom 4000 kuna
Objavljeno 14. kolovoza, 2020.
Produžene su mjere za mikropoduzetnike i uvedene neke nove djelatnosti

Prije dva tjedna Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Izmjenama se uvodi nova potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena koronavirusom (COVID-19), kojom se nastoji pružiti pomoć poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom jer je navedena skupina osoba među najugroženijima na tržištu rada.


Prihvatljivi poslodavci su zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju, a trajanje mjere je od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. Potpora se dodjeljuje u iznosu od 4000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu te 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko na temelju štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem. Uvjet je pad prihoda od najmanje 50 posto u mjesecu koji prethodi traženoj potpori u odnosu prema istom mjesecu prošle godine.


Najvažnije promjene odnose se i na potpore za zapošljavanje, potporu za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo – realni sektor, potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom za lipanj, potpore za očuvanje radnih mjesta u pogođenim djelatnostima za srpanj – mikropoduzetnici, te potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima COVID-19 za srpanj i kolovoz 2020.


Kada je riječ o potporama za zapošljavanje i za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva (pripravništvo u realnom sektoru) mijenja se dosadašnji kriterij te potporu prema novim uvjetima ne mogu iskoristiti poslodavci koji imaju isključivo radnike zaposlene na nepuno radno vrijeme, u odnosu prema dosadašnjem kriteriju, prema kojem potporu nisu mogli iskoristiti poslodavci koji imaju isključivo radnike zaposlene na pola radnog vremena.


Što se tiče potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom za lipanj, izmjene se odnose na ciljane skupine poslodavaca te su prema novim uvjetima uz trgovačka društva, obrte, OPG-ove i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost prihvatljivi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i na toj su osnovi obveznici poreza na dobit. Iznosi potpora su do 4000 kuna, a uvjet je pad prihoda od 60 posto ili više te ograničenje isplate dividende za poslodavce. Kada je riječ o mikropoduzetnicima, izmjene se odnose na produženje potpore na kolovoz 2020. HZZ i nadalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta te pružanje pomoći poslodavcima kod kojih je zbog virusa došlo do narušavanja poslovanja. Navedena potpora za mikropoduzetnike koristila se u srpnju te se zbog navedenih razloga produžuje i za kolovoz, u iznosu od 2000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
Izmjenama u potporama za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom za srpanj i kolovoz prihvatljivi će biti poslodavci iz sektora uslužnih djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom, zračnog i vodenog prijevoza putnika te zračnog prijevoza robe, djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije te plovnih i zračnih prijevoznih sredstava, prevoditeljskih djelatnosti i usluga tumača, proizvodnje filmova, videofilmova i TV programa, kao i pranja i kemijskog čišćenja tekstila i krznenih proizvoda. Prihvatljivi poslodavci su uz trgovačka društva, obrte, OPG-ove i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koje su osigurani na toj osnovi, kao i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i na toj osnovi obveznici su poreza na dobit.


Igor Bošnjak
Mario Vinković voditelj Katedre radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada na osječkom Pravnom fakultetu

VEĆE ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM, ALI S UPITNIM DOSEGOM

Pozitivni propisi koji reguliraju zapošljavanje osoba s invaliditetom u Hrvatskoj baš i nisu zaživjeli na odgovarajući način, zato što se poslodavci često koriste tom mogućnošću da plaćaju naknadu umjesto da zapošljavaju invalide, kao i u drugim europskim državama, nismo mi tu nikakav izuzetak. Tako da će ova mjera možda imati za rezultat njihovo veće zapošljavanje, jer oni u najvećoj mjeri kod nas i ne participiraju na tržištu rada. Upitan je, naravno, doseg te mjere s obzirom na ograničavajuće uvjete kod prijava.
POTPORA KULTURNOM I KREATIVNOM SEKTORU
Izmjenama je omogućeno korištenje potpore osobama koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koje uplaćuju doprinose (zdravstveno i mirovinsko obvezno osiguranje prema iznosima koje im odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koje su zbog nastalih okolnosti, poput otkazivanja javnih događaja, ostale bez izvora prihoda, ako im doprinose ne financira Ministarstvo kulture; umjetničkim organizacijama registriranima sukladno sa Zakonom o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisanima u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Detaljnije informacije o izmjenama i načinima podnošenja zahtjeva dostupne su na mjera-orm.hzz.hr i mjere.hr. Treba istaknuti kako je mjera za mikropoduzetnike do devet zaposlenika produžena na kolovoz, prihvatljivi poslodavci prošireni su na sve one poslodavce koji su obveznici poreza na dobit za mjeru srpanj-kolovoz, a kao nova mjera ističe se zapošljavanje osoba s invaliditetom.
9

je novih djelatnosti koje su obuhvaćene ovim mjerama
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike