Učionica

Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti: mjesto informacija, učenja i istraživanja
Objavljeno 30. lipnja, 2020.

Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku posebna je ustrojbena jedinica Fakulteta u službi nastave. Knjižnica djeluje kao visokoškolska knjižnica te je svojim fondom i radom u prvom redu namijenjena potrebama znanstvenih djelatnika i studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

Knjižnica je smještena u prizemlju upravne zgrade te raspolaže četirima prostorijama, od čega su dvije čitaonice za studente, čitaonica za individualni rad te čitaonica za skupni rad, s ukupno 30 radnih mjesta. Ukupna površina kojom knjižnica raspolaže iznosi 100 m2. Unutar čitaonica za studente osigurana su računala s pripadajućom opremom, skenerima i pisačima te je osiguran i bežični internet. Radno je vrijeme za korisnike svakoga radnoga dana od 7:30 do 20:00 sati.

Korisnici knjižnice primarno su djelatnici i studenti Fakulteta, no uslugama se knjižnice koriste i studenti i djelatnici drugih znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta, učitelji te djelatnici predškolskih ustanova koji imaju potrebu za građom koju knjižnica posjeduje.

Studenti koji su završili studij na Fakultetu članstvom u Alumni FOOZOS klubu ostvaruju pravo na knjižnične usluge uz predočenje članske iskaznice. U knjižnici su zaposlene tri stručne djelatnice.

Fond je knjižnice interdisciplinaran, primjeren potrebama studija i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, a u području hrvatskoga jezika i književnosti, stranih jezika, psihologije, sociologije, pedagogije, prirodnih znanosti, povijesti i umjetnosti. Pristup je cjelokupnom knjižničnom fondu slobodan.

Knjižnica posjeduje zbirku monografskih publikacija, zbirku periodike, zbirku audio-vizualne građe te zbirku diplomskih i završnih radova. Sva knjižnična građa obrađena je u programu MetelWin te su korisnicima putem mrežnog kataloga uvijek dostupni podatci o građi u knjižnici. U knjižnici je osigurana automatizirana posudba i korisnicima je omogućena mrežna rezervacija građe.

Svojim uslugama knjižnica nastoji korisnicima olakšati pristup podatcima o građi u knjižnici te ih uputiti u korisne izvore izvan knjižnice kao i na knjižnice drugih institucija. Katalog knjižnice prilagođen je osobama s invaliditetom, a dane su i druge korisne informacije za studente s invaliditetom putem mrežne stranice knjižnice. Knjižnica studentima nudi pomoć u pronalaženju izvora za pisanje seminarskih, završnih i diplomskih radova kroz mogućnost individualne edukacije o pretraživanju kao i kroz mrežnu uslugu Zatražite literaturu.

Za literaturu koju ne posjeduje u svojem fondu, a korisnicima je potrebna, knjižnica pruža uslugu međuknjižnične posudbe. Literatura se međuknjižničnom posudbom pribavlja iz svih vrsta knjižnica u Republici Hrvatskoj te je osigurana i usluga međuknjižnične posudbe građe iz inozemstva koja se obavlja posredovanjem Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku. Za studente i djelatnike Fakulteta usluga je međuknjižnične posudbe besplatna.

Knjižnica stalno zagovara i potiče na otvoren pristup publikacijama za potrebe studiranja i nastave te je veći broj naslova obvezne literature dostupan u elektroničkom obliku. Za brojne nastavne sadržaje knjižnica korisnicima osigurava pristup putem zaštićenih stranica, s posebnim naglaskom na pristup udžbenicima potrebnim za izvođenje metodičkih vježbi kao što su platforme e-sfera i MozaWeb.

Knjižnica korisnicima osigurava probne pristupe bazama podataka, upućuje na tekuće i nove pretplate na nacionalnoj i sveučilišnoj razini, a putem Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu studentima i nastavnicima Fakulteta godišnje je dostupno više od 25 baza podataka koje su u 2019. godini uključivale 15 920 časopisa s cjelovitim tekstom te 27 000 naslova e-knjiga.

Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti uspostavljen je 2015. godine kao dio Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija, a održavaju ga djelatnice knjižnice. U repozitorij se pohranjuju svi završni i diplomski radovi obranjeni na Fakultetu, a osigurana je i podrška za pohranu znanstvenih i stručnih radova, knjiga, nastavnih materijala, fotografija i audiozapisa te podataka istraživanja. Repozitorij je uvršten u OpenDOAR i OpenAIRE.

Knjižnica se uključila u projekt Zelena knjižnica u cilju osmišljavanja i provođenja programa kojima bismo doprinosili razvoju društva koje vodi brigu o svojem planetu i životu na njemu.

Knjižnica u okviru projekta Zelena knjižnica organizira promocije knjiga, izložbe s ekološkom tematikom, edukativne i kreativne radionice, predavanja, obilježava važne ekodane kao što su Svjetski dan voda, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan zaštite okoliša, Svjetski dan biološke raznolikosti itd. Sve se aktivnosti odvijaju uz partnerstvo s vrtićima i osnovnim školama jer smatramo da podučavanje o svemu pa i potrebi očuvanja Zemlje treba započeti što ranije, a upravo je knjižnica kao mjesto informiranja i učenja pravo mjesto za to. Trudimo se kroz aktivnosti s najmlađima doprinositi razvoju ekološke osviještenosti i pozitivnog stava prema prirodi kao trajnim ljudskim vrijednostima, a u sve su aktivnosti uključeni i studenti Fakulteta.

Također, knjižnica se godinama uključuje u aktivnosti za promicanje knjige i čitanja te izložbama i predstavljanjima knjiga, organiziranjem tribina i predavanja obilježava Noć knjige i Mjesec hrvatske knjige. Cilj nam je kroz navedene aktivnosti, osim obrazovne, promicati i kulturnu ulogu knjižnice. Knjižnica također izložbama obilježava dane poput Svjetskoga dana autizma, Međunarodnoga dana prava djece, Međunarodni dan osoba s invaliditetom i sl.

O uslugama knjižnice studenti se informiraju u prvom tjednu studiranja kroz radionicu Knjižnica u službi studiranja, a skupne radionice o pretraživanju izvora informacija provode se na svim razinama studija.

S obzirom na različite informacijske potrebe studenata, ovisno o stupnju studija, knjižnica neprekidno nudi i individualne edukacije u vidu pretraživanja kataloga knjižnice te kataloga drugih knjižnica kao i baza podataka, a u cilju pružanja pregleda različitih akademskih izvora informacija koji su im potrebni tijekom studija, podučavajući ih korištenju i vrjednovanju takvih informacija.

U okviru redovite nastave kolegija Sistematska kineziologija na preddiplomskom studiju Kineziologije izvode se radionice o pretraživanju baza podataka i načinima citiranja, autorskim pravima i plagiranju.

Radionice u okviru drugih kolegija izvode se po potrebi, u dogovoru s predmetnim nastavnicima, dok su radionice za studente završnih godina studija organizirane u manjim skupinama.

Za sve studente završnih godina studija izvodi se radionica o primjeni sustava za provjeru autentičnosti radova Turnitin. Za studente su izrađene upute o korištenju sustava te osiguran pristup na računalima u knjižnici, a studenti se djelatnicama knjižnice mogu obratiti za dodatnu pomoć i poduku o korištenju.

Knjižnica sudjeluje u procesu izdavačke djelatnosti Fakulteta, djelatnice knjižnice obavljaju poslove ISBN koordinatora, suradnika za DOI, dostavljaju obvezne primjerke, organiziraju razmjenu publikacija s drugim institucijama, za serijske publikacije izrađuju stručne UDK oznake, administriraju časopis na Hrčku – portalu znanstvenih i stručnih časopisa Republike Hrvatske i uređuju internetsku stranicu časopisa. Podatci o svim izdanjima redovito se objavljuju na mrežnoj stranici knjižnice.

Knjižnica izdaje Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova za potrebe napredovanja u zvanja, prijave na projekte, stipendije i sl. te prikuplja i obrađuje podatke o znanstvenoj produktivnosti za potrebe višegodišnjeg institucijskog financiranja znanosti, a po potrebi i u druge svrhe.

Za studente dislociranoga studija u Slavonskome Brodu osiguran je prostor za knjižnicu s čitaonicom površine 50 m2 s ukupno 20 radnih mjesta te je unutar čitaoničkoga prostora osigurana računalna oprema za studente kao i pristup bazama podataka i drugim uslugama knjižnice.

Fond dostupan na dislociranom studiju promjenjiv je i ovisi o potrebama studija, a kako bi studenti imali što bolji pristup građi potrebnoj za studiranje, potpisan je ugovor o suradnji s Gradskom knjižnicom Slavonski Brod.

U cilju podizanja kvalitete svojih usluga knjižnica neprekidno mjeri zadovoljstvo korisnika svojim uslugama kako bi spoznala koliko su korisnici zadovoljni onime što knjižnica čini te u kojim segmentima usluge nisu zadovoljavajuće. Korisnicima su na raspolaganju mrežni i tiskani obrasci za prijedloge i primjedbe u korištenju knjižničnih službi i usluga.

Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti nastoji kroz svoju djelatnost sudjelovati u postizanju izvrsnosti cjelokupnog nastavnog, znanstvenog i istraživačkog procesa Fakulteta, osigurati svim korisnicima pristup izvorima informacija, razvijati usluge prema potrebama korisnika, nastavnih programa i znanstveno-istraživačkog rada na Fakultetu, biti uvažen i poželjan partner korisnicima, suradnicima i djelatnicima.

Josipa ZETOVIĆ

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana