Učionica

Alumni klub Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
Udruga okuplja završene studente Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu.

Udruga bivših studenata Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu neformalno djeluje od 2007. godine, a budući da tada nije registrirana prema Zakonu o udrugama, kao službena godina osnivanja Udruge smatra se 2011. godina kada je formalno registrirana. Udruga okuplja završene studente Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu. Pod završenim studentima Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu podrazumijevaju se i oni studenti koji su dio svojega studija proveli na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, a diplomirali su na nekom drugom fakultetu iz područja tehničkih znanosti u Republici Hrvatskoj.Ciljevi su postojanja i rada Udruge:očuvanje tradicije hrvatskih visokih učilišta, posebice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu,

promicanje ugleda Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kod nas i u svijetu,

pomaganje nastavnomu, znanstvenomu i stručnom radu Fakulteta te skrb za njegov razvitak i napredak u skladu s mogućnostima Udruge,

njegovanje i razvitak ugleda i etike inženjerskoga poziva,

utjecaj na stvaranje javnoga, znanstvenoga i stručnoga mišljenja i stajališta u svim bitnim pitanjima strojarske struke u užem i širem smislu,

izgradnja i jačanje veza i suradnje između bivših studenata i Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

stvaranje i intenziviranje kontakata i suradnje među inženjerima, diplomiranim inženjerima, prvostupnicima i magistrima strojarstva i svim završenim poslijediplomantima te prijateljima Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

skrb za športski, zdravstveni i ekonomski standard studenata, bivših studenata i nastavnika u skladu s mogućnostima Udruge,

osnaživanje osjećaja europskoga identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz poticanje i razvitak suradnje Fakulteta s drugim znanstvenim, stručnim, obrazovnim, razvojnim i istraživačkim organizacijama te sa sličnim udrugama u Europskoj uniji kojima bi se ostvarila razmjena znanja, iskustava, tradicije i vizija napretka,

poticanje i razvitak suradnje Fakulteta s drugim znanstvenim, stručnim, obrazovnim, razvojnim i istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj, uspostava i razvitak suradnje sa sličnim udrugama u Republici Hrvatskoj.Na konstituirajućoj sjednici, koja se smatra formalnim početkom rada Udruge, kao jedan od postavljenih ciljeva jest omasovljenje članstva. Taj se cilj provodi kroz aktivnost informiranja završenih studenata Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu o postojanju i ulozi Udruge radi učlanjenja u Udrugu. Brojno je stanje Udruge s popunjenom članskom pristupnicom 578 članova.

Stjepan Lončar

Možda ste propustili...