Učionica

Udruga bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek – TehnOS
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
Udruga redovito organizira popularna, stručna i znanstvena predavanja, promocije knjiga, različite radionice, te stručna putovanja.

Udruga bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek – TehnOS registrirana je 25. ožujka 2011. godine. Osnovana je radi očuvanja tradicije Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek, promicanja ugleda Fakulteta i inženjerske struke, poboljšanja kvalitete studiranja, unaprjeđenja znanstvenoga i stručnoga rada, pružanja pomoći sadašnjim studentima u obavljanju stručne prakse i zapošljavanja, ali i pomaganja članovima Udruge ovisno o njihovim potrebama. Djelatnost je Udruge samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koje su vezane uz prehrambenu tehnologiju, prehrambeno inženjerstvo, primijenjenu kemiju i ekologiju i/ili srodna područja.

Radi održavanja kontakata s bivšim studentima i svim ostalim članovima Udruge te unaprjeđenja njihovih znanja i kompetencija, Udruga redovito organizira popularna, stručna i znanstvena predavanja, promocije knjiga, različite radionice, stručna putovanja i slično. Većina navedenih aktivnosti Udruge, a posebice stručna predavanja, održavaju se u poslijepodnevnim satima kako bi se svi članovi mogli lakše okupiti i u što većem broju. Lista predavanja održanih u organizaciji/suorganizaciji Udruge uključuje domaće i inozemne predavače, a radionice su namijenjene usavršavanju različitih vještina potrebnih u svim strukama (npr. vještine neverbalne komunikacije).

Također, od 2016. godine do danas Udruga je TehnOS u suradnji s različitim institucijama provela i tri edukativna projekta koja je financirala Osječko-baranjska županija. U 2016. godini proveden je projekt pod nazivom „Zdravlje u čaši vode“ čiji je cilj bio popularizacija znanosti i edukacija šire javnosti o znanstvenim spoznajama i važnosti unosa zdravstveno ispravne vode za piće, potrebi redovitog unosa u organizam odgovarajuće količine vode te načinu na koji voda utječe na zdravlje pojedinca. U 2018. godini proveden je projekt „Bioraznolikost – zalog za budućnost“ čiji je cilj bio podizanje svijesti učeničke populacije i stanovništva Osječko-baranjske županije o važnosti zaštite postojeće bioraznolikosti flore i faune koja nas okružuje te utjecaja bioraznolikosti na život svakog pojedinca. Tema posljednjega provedenog projekta iz 2019. godine bila je „Voda i čovjek”. Projekt je proveden u cilju edukacije učenika, studenata i šire javnosti o važnosti zaštite i očuvanja vodnih resursa. Voditeljica navedenih edukativnih projekata bila je izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić koja je u razdoblju od 2015. do 2019. godine obnašala dužnost predsjednice Udruge, a svi projekti provodili su se putem edukativnih predavanja i radionica u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, domovima zdravlja, zatim edukativnih predavanja namijenjenih široj javnosti te sudjelovanjem predavača na lokalnim TV i radijskim postajama te objavljivanjem novinskih članaka.

Predsjednik je Udruge prof. dr. sc. Srećko Tomas, potpredsjednica je Udruge Antonija Kristek Janković, dipl. ing., a tajnica je Udruge Ivana Lauš, dipl. ing.

Predsjedništvo čine: prof. dr. sc. Jurislav Babić, izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač, izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, dr. sc. Daniela Horvat, Antonija Kristek Janković, dipl. ing., prof. dr. sc. Stela Jokić, prof. dr. sc. Mirela Planinić, prof. dr. sc. Drago Šubarić i prof. dr. sc. Srećko Tomas, a Nadzorni je odbor u sastavu: doc. dr. sc. Antun Jozinović, doc. dr. sc. Krunoslav Aladić i prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić.

Čelništvo Udruge TehnOS svjesno je mogućnosti koje pruža takav način povezivanja te da članstvo u Udruzi, osim koristi za sve nas, pruža i zadovoljstvo ponovnoga druženja s kolegama i budi osjećaj ponosa i pripadnosti Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek i Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Iz tog razloga, čelništvo Udruge poziva sve zainteresirane koji su završili studij, magistrirali ili doktorirali na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, sve zaposlene na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek te sve one koji su jednostavno samo prijatelji Fakulteta, da se pridruže Udruzi TehnOS. Također, poziva i sve one koji imaju zanimljive teme iz svojega djelokruga rada da se jave čelništvu Udruge za moguće organiziranje predavanja, okruglih stolova ili radionica na osnovi prijedloga tih tema.

Ivana LAUŠ

Možda ste propustili...