Učionica

O Knjižnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti
Objavljeno 26. svibnja, 2020.

Knjižnica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek ustrojena je 1960. godine u sastavu Visoke poljoprivredne škole u cilju da stručnom literaturom i uslugama prati i podržava nastavni proces i znanstvenu djelatnost Fakulteta. Od 1960. do 1976. godine djeluje kao Knjižnica Poljoprivredno prehrambeno-tehnološkoga fakulteta. Godine 1976. Fakultet se dijeli u dvije zasebne ustanove: Poljoprivredni fakultet i Prehrambeno-tehnološki fakultet, pa se i knjižnice odvajaju. Iduće godine (1977.) Knjižnica se seli u novi prostor na Tenjskoj cesti što osigurava bolje uvjete za razvoj i unaprjeđivanje djelatnosti. U Domovinskom je ratu Knjižnica devastirana pa je ostala bez prostora i velikog dijela fonda. U tom se razdoblju više puta selila te je skromni fond dodatno oštećen. Od 1995. do 2010. godine Knjižnica je bila smještena u Tvrđi (Trg Sv. Trojstva 3) te se donacijama i sredstvima MZO-a nastoji obnoviti i razviti u suvremenu visokoškolsku knjižnicu.


Akademske 2010/2011. godine Knjižnica dobiva novi prostor na lokaciji Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek na adresi Vladimira Preloga 1. Površine je 364,42 m2 i sastoji se od posudbenoga odjela, velikog čitaoničkog prostora, dva ureda te zatvorenoga spremišta. Opremljena je trima računalima za djelatnike, 24 računala za studente, pisačem, digitalnim fotokopirnim strojem te aparatom za uvezivanje dokumenata.


Knjižnični se fond sastoji od 9754 knjige s 3662 naslova, 1413 završnih radova, 3708 diplomskih radova po starom programu, a 1606 diplomskih radova po bolonjskom procesu, 185 magistarskih radova te 183 disertacije obranjene na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Fakultet na dar prima tri, razmjenjuje 11 časopisa za fakultetski časopis Poljoprivredu, a tri se časopisa nabavljaju kupovinom. Ostatak časopisa relevantnih našim studentima i znanstveno-nastavnom osoblju dostupan je putem Portala elektroničkih izvora za akademsku i znanstvenu zajednicu (http://baze.nsk.hr/) koji omogućuje pristup izvjesnom broju elektroničkih časopisa s cjelovitim tekstovima.


Uslugama knjižnice koriste se svi djelatnici Fakulteta, studenti i vanjski korisnici. Knjižnica surađuje s drugim knjižnicama u zemlji i inozemstvu, prvenstveno u svrhu međuknjižnične posudbe knjiga i nabave preslika znanstvenih radova iz časopisa koje naša knjižnica ne posjeduje u svojem fondu. Najčešća je suradnja s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom u Osijeku te s knjižnicama iz sustava bivšeg SZI Prirodoslovlje. U ovoj akademskoj godini, kao i prethodnih godina, knjižnica ima pristup katalozima drugih knjižnica, bazama podataka i elektroničkim časopisima kojima je moguće pristupiti s internetske stranice knjižnice. Knjižnica sudjeluje i u izdavanju udžbenika te časopisa „Poljoprivreda“. Djelatnice knjižnice aktivne su na seminarima za knjižnice u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja. U okviru stalnoga stručnog obrazovanja pohađaju kolokvije u organizaciji NSK-a, Filozofskoga fakulteta i GISKO-a.


Knjižnica i čitaonica stručnoga studija u Vinkovcima 2018. je godine ugašena, a knjižni fond (nakon provedene revizije) od 3164 primjerka integriran je u fond osječke knjižnice.

Iva Škoflek

Možda ste propustili...