Učionica
POZNATI KONAČNI REZULTATI OVOGODIŠNJIH REDOVNIH STUDENTSKIH IZBORA NA OSJEČKOM SVEUČILIŠTU

Odabrano novo vodstvo Studentskoga zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Objavljeno 18. studenog, 2019.
Student Ekonomskoga fakulteta Fran Ivan Škorić novi je predsjednik Studentskoga zbora u Osijeku

Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlado Guberac predvodio je konstituirajuću sjednicu Skupštine Studentskoga zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja je održana 25. listopada 2019. godine. Uz izabrane nove studentske predstavnike sjednici je bio nazočan i prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Osijeku.

Na konstituirajućoj sjednici jednoglasno je za predsjednika Studentskoga zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izabran Fran Ivan Škorić, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku i član Skupštine Studentskoga zbora. Za članove Senata Sveučilišta iz reda studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija predloženi su Luka Kurtović, student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek te Luka Jurčević, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Fran Ivan Škorić u Senat je predložen po funkciji predsjednika. Za predstavnike studenata poslijediplomskih studija u Senat su jednoglasno predloženi Milan Opačak, student poslijediplomskoga sveučilišnog studija Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek te Nikola Volarić, student poslijediplomskoga sveučilišnog studija Medicinskoga fakulteta Osijek. Za predstavnika studenata u Sveučilišnom savjetu predložen je Stjepan Posavec, student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Predložene je studentske predstavnike Senat Sveučilišta u Osijeku potvrdio za članove sveučilišnih tijela na 1. sjednici u akademskoj 2019./2020. godini održanoj 29. listopada 2019.

Redovni izbori
Podsjetimo, 6. lipnja 2019. u Osijeku su održani redovni izbori za studentske predstavnike – članove studentskih zborova sveučilišnih sastavnica te članove Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku biranih po područjima znanosti. Za popunu svih predstavničkih mjesta na Sveučilištu i sastavnicama bilo je potrebno najmanje 177 kandidata i jednako toliko njihovih zamjenika, a jedina je sastavnica na kojoj nije bilo dovoljno prijavljenih kandidata Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu gdje su izbori ponovljeni 15. listopada 2019. Izbori su se ponovili i na Ekonomskom fakultetu u Osijeku zbog utvrđenih nepravilnosti u provedbi. Novi saziv studentskih zborova sastavnica i Studentskog zbora Sveučilišta ima mandat u trajanju od dvije akademske godine, a izabrani predsjednici studentskih zborova sastavnica Sveučilišta i Studentskoga zbora Sveučilišta imaju jednogodišnji mandat koji se može jednom ponoviti.

Na izbore je ukupno izišlo 3790 studenata, odnosno 23 % studenata Sveučilišta. Studentskom zboru Sveučilišta još predstoji za sjednicu Senata Sveučilišta u studenom predložiti studentske predstavnike u ostalim tijelima Sveučilišta: Odboru za statutarna i pravna pitanja, Odboru za financijsko poslovanje i proračun, Odboru za nastavu i kadrovsku politiku, Odboru za priznanja, Odboru za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Odboru za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Etičkom povjerenstvu, Povjerenstvu za Erasmus+ program mobilnosti, tijelima sveučilišnih ustanova; upravnim vijećima studentskih centara u Osijeku i Slavonskom Brodu, upravnim vijećima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek te u Vijeću Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja.

Predstavničko tijelo studenata
Studentski zbor, Zakonom određeno predstavničko tijelo studenata, djeluje od 1997. te predstavlja sve studente u sustavu visokoga obrazovanja kroz tri razine predstavništva. Studentski zborovi sastavnica visokih učilišta u Hrvatskoj najniža su razina studentskoga predstavništva koja predstavlja studente pojedine sastavnice, odnosno fakulteta/odjela/akademije. Kod sveučilišta studentski zborovi sastavnica ujedinjeni su i tvore Studentski zbor sveučilišta koji predstavlja i zastupa interese svih studenata toga sveučilišta. Najviša je razina studentskoga predstavništva Hrvatski studentski zbor, krovno nacionalno predstavničko tijelo svih studenata u Hrvatskoj.

Način je izbora predstavnika u studentske zborove sastavnica sveučilišta putem glasovanja na biračkim mjestima. Pravo izbora imaju svi studenti upisani na tu sastavnicu, a redovni se izbori provode svake dvije godine. Postupak kandidature određen je izbornim pravilima koje donosi studentski zbor sveučilišta za cijelo sveučilište. Nakon što rektor sveučilišta raspiše studentske izbore za određeni datum, počinje teći rok za kandidaturu u kojem studenti moraju dostaviti popunjene obrasce koje sveučilište donosi na svojim mrežnim stranicama, a koji sadržavaju podatke o kandidatu i zamjeniku te podatke o njihovu studiju. Zakon je propisao da se za Studentski zbor mogu kandidirati svi studenti koji su u posljednje dvije godine studiranja ostvarili minimalno 60 ECTS bodova. Liste kandidata objavljuju se najkasnije deset dana prije dana izbora, kada su birališta na svim sastavnicama sveučilišta gdje se izvodi nastava otvorena od 7 do 19 sati. Kandidati s najvećim brojem glasova ulaze u Skupštinu Studentskoga zbora. Broj studenata koji se bira u skupštinu studentskoga zbora sastavnice određen je izbornim pravilima za svaku sastavnicu te sukladno Zakonu o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama mora biti najmanje jednak broju studenata koje Studentski zbor predlaže u stručno vijeće sastavnice (studentskih predstavnika mora biti najmanje 15 % u ukupnom broju članova stručnoga vijeća sastavnice, odnosno fakultetskoga vijeća/vijeća odjela/vijeća akademije).

Na višoj razini Studentski zbor sveučilišta sastavljen je od po jednoga predstavnika studentskih zborova sastavnica toga sveučilišta koje kao predstavnike u Studentski zbor sveučilišta imenuju studentski zborovi sastavnica nakon konstituiranja. Osim predstavnika studentskih zborova sastavnica, u Studentski zbor sveučilišta ulaze i studenti izabrani preko Sveučilišne liste prema izravnom izboru studenata, odnosno biračkoga tijela, najčešće po područjima znanosti ako je tako definirano aktima Studentskoga zbora sveučilišta. Studentski zbor Sveučilišta izabrat će i predstavnika u Hrvatski studentski zbor koji je sastavljen od po jednoga predstavnika studentskih zborova svih javnih sveučilišta u Hrvatskoj, jednoga predstavnika studentskih zborova veleučilišta i visokih škola te, bez prava glasa, predstavnika Studentskoga zbora Sveučilišta u Mostaru.

Djelokrug rada i odgovornost
Što se samoga djelokruga rada i odgovornosti tiče, na svim trima razinama studentskoga predstavništva djelovanje je podijeljeno s obzirom na studentsko tijelo koje Studentski zbor predstavlja, i među studentima i u sustavu, od najniže razine predstavljanja na sastavnici gdje Studentski zbor predlaže studentske predstavnike u stručno vijeće i druga tijela sastavnice, brine se o studiranju i aktivnostima studenata te realizira projekte i organizira događanja studentima sastavnice. Studentski zbor Sveučilišta predstavlja studente na razini Sveučilišta, predlaže Senatu imenovanja studentskih predstavnika u sam Senat i u ostala tijela Sveučilišta, Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Studentskoga centra u Osijeku, Studentskoga centra u Slavonskom Brodu, Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i druga te putem javnoga natječaja financira projekte studentskih zborova sastavnica, studentskih udruga i pojedinih studenata s iznosom od oko pola milijuna kuna godišnje. Takav se natječaj do sada najčešće raspisivao u travnju. Studentski zbor Sveučilišta kroz godinu organizira i različite projekte i studentska događanja poput, primjerice, Studentske roštiljade i Osječkoga ljeta mladih.
Stjepan ĆURČIĆ, Romana ĆOSIĆ
Članovi Skupštine Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku

Članovi su Skupštine Studentskoga zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademske godine 2019./2020. i 2020./2021.: Laura Devčić (Ekonomski fakultet), Matea Tomašević (Pravni fakultet), Stjepan Posavec (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija), Luka Elez (Građevinski i arhitektonski fakultet), Lucija Rudež (Strojarski fakultet), Petra Pantalon (Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo), Marta Bolješić (Medicinski fakultet), Ante Zucić (Fakultet agrobiotehničkih znanosti), Patricija Pernar (Prehrambeno-tehnološki fakultet), Katarina Ešegović (Filozofski fakultet), Ivana Žavcar (Katolički bogoslovni fakultet), Lovro Mihajlović (Odjel za biologiju), Matej Lučić (Odjel za fiziku), Valentina Novački (Odjel za kemiju), Antonio Jovanović (Odjel za matematiku), Tomas Tadić (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti), Josip Pratnemer (Akademija za umjetnost i kulturu), Fran Ivan Škorić (društvene znanosti), Luka Jurčević (društvene znanosti), Luka Kurtović (tehničke znanosti), Ante Grabić (tehničke znanosti), Ivan Bilandžija (biomedicina i zdravstvo), Ivan Strinić (biotehničke znanosti), Sara Ćavar (humanističke znanosti), Marko Grozdanić (prirodne znanosti), Melita Lucić (interdisciplinarno područje), Milan Opačak (poslijediplomski studiji), Nikola Volarić (poslijediplomski studiji) te Romana Ćosić (poslijediplomski studiji).
Hrvatski studentski zbor

Na nacionalnoj razini Hrvatski studentski zbor, koji predstavlja svih otprilike 170 000 studenata, sudjeluje, predlaže i imenuje svoje predstavnike u sva povjerenstva i radne skupine Ministarstva znanosti i obrazovanja RH koje se osnivaju radi unaprjeđivanja i funkcioniranja sustava visokoga obrazovanja i studentskoga standarda. Također, Hrvatski studentski zbor predlaže ili imenuje predstavnike i u tijela Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalnu skupinu za provedbu kurikularne reforme, Rektorski zbor Republike Hrvatske i ostala tijela prema zakonu te propisima nadležnih institucija.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike