Učionica
ODJEL ZA BIOLOGIJU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Produciraju vrhunske znanstvenike i stručnjake u području prirodnih znanosti, polju biologije
Objavljeno 14. rujna, 2019.

Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku osnovan je 2005. godine i danas se može reći kako producira vrhunske znanstvenike i stručnjake u području prirodnih znanosti, polju biologije: prvostupnike i magistre biologije, magistre zaštite prirode i okoliša te nastavnike biologije i kemije.

Na jednom preddiplomskom i trima diplomskim studijima koje izvodi Odjel za biologiju studira oko 300 studenata, budućih biologa, koji osim u nastavnom procesu aktivno rade i sudjeluju mnogobrojnim projektima u struci, pa čak i u znanosti. Kako bi stvorio preduvjete za razvoj novih znanja i vještina svojih studenata, Odjel već niz godina spremno odgovara na sve zahtjeve, izazove i napretke društva i okoline, izučavajući sav živi svijet i pridonoseći očuvanju okoliša te života i zdravlja ljudi. Studiji Odjela za biologiju u deficitarnom su tzv. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) području i stoga, osim na provedbi znanstvene i nastavne djelatnosti, zaposlenici Odjela aktivno rade i na popularizaciji znanosti, razvoju karijera studenata te povezivanju bivših studenata kroz aktivnosti alumni kluba.

Popularizacija znanosti
Činjenica je da u Hrvatskoj većina studenata studira u društvenom i humanističkom području. Stoga je popularizacija studija koji se izvode u STEM području važan čimbenik budućnosti i razvoja studija Odjela. Odjel za biologiju već godinama izvodi aktivnosti popularizacije kroz nekoliko već uhodanih i atraktivnih programa kao što su: predstavljanje studija biologije učenicima srednjih škola na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Bjelovarsko-bilogorske županije, Dan otvorenih vrata Odjela, projekt Biolog-i-ja, izbor najbolje studentske biološke fotografije i drugo.

Projekt Biolog-i-ja ove godine (šestu godinu zaredom) uključuje niz različitih aktivnosti koje populariziraju biologiju kao znanost. Obilazak važnih bioloških odredišta u Osijeku i okolici, znanstveno-popularna predavanja, izložbe i radionice koje izvode nastavnici i studenti Odjela za biologiju, a namijenjene su za učenike osnovnih i srednjih škola, najbolji su način za približiti i zainteresirati učenike da jednog dana studiraju upravo neki od studija u polju biologije. Usporedno s projektom Biolog-i-ja, svake godine u svibnju organiziran je i Dan otvorenih vrata Odjela u okviru kojega učenici i građani slobodno mogu doći u prostorije Odjela i vidjeti kako izgledaju laboratoriji i nastava, sudjelovati u nizu radionica koje im pripremaju nastavnici, suradnici i studenti Odjela te tako povećati zanimanje za studij biologije.

Briga o budućnosti studenata
Odjel za biologiju uključen je u program razvoja karijera studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u sklopu kojega je organiziran Dan razvoja karijera studenata Odjela za biologiju. Taj je Dan ove godine sadržavao predavanja, radionice, Science Caffe te okrugle stolove na temu razvoja karijera studenata kroz koje su budući mladi znanstvenici i stručnjaci-biolozi imali prigodu upoznati svoje buduće poslodavce, djelokrug rada najvažnijih tvrtki iz toga sektora te kroz više oblika interakcije s poslodavcima stvoriti sliku o poslu koji je pred njima nakon završetka studija.

Usporedno s predstavljanjem poslodavaca, u prostorijama Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku Odjel za biologiju u suradnji sa sveučilišnim Centrom za kvalitetu organizirao je dvije radionice na temu „Pisanje životopisa i motivacijskog pisma“ te „Kako se uspješno predstaviti na razgovoru s poslodavcem“. Održana su i dva okrugla stola: „Biologija kroz oči nastavnika – očekivanja, izazovi i mogućnosti“ i „Nakon diplome iz znanosti – dodir stvarnosti“ kroz koje su panelisti studente diplomskih studija nastavničkoga smjera Biologija i kemija te znanstvenoga smjera Biologija bolje upoznali o poslovima nastavnika i znanstvenika nakon završetka studija. U sklopu Dana razvoja karijera na Odjelu organiziran je i popularni Science Caffe gdje su održana tri popularno-znanstvena predavanja. Takvi su projekti iznimno važni za studente Odjela koje su nastavnici i djelatnici Odjela i prije završetka studija počeli pripremati za tržište rada ne prepuštajući tako slučaju buduće karijere studenata, a i olakšavajući poslodavcima pronalazak stručnoga kadra za razvoj njihova posla u budućnosti.

Kvalitetna nastava i znanost
Za izvedbu nastave i produktivan znanstveni rad na Odjelu kao znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta brine se oko 50 nastavnika i suradnika Odjela koji su uvijek spremni odgovoriti na sve zahtjeve studenata, ali i napretka znanosti i razvoja tehnologije s kojima se Odjel uvijek mora spremno suočiti te ispunjavati sve preduvjete za kvalitetan rad i funkcioniranje sustava, na čemu svakodnevno radi i 17 zaposlenika službe administrativno-tehničkih poslova što tu sastavnicu Sveučilišta čini jednom od manjih, ali izuzetno znanstveno i obrazovno produktivnom. To dokazuje dvadesetak prijavljenih i ostvarenih znanstvenih i stručnih projekata samo u prethodnoj akademskoj godini kao i organizacija mnogih znanstvenih i stručnih skupova (Dan mladih istraživača, Kopački rit – jučer, danas, sutra, Voda za sve, Hranom do zdravlja i drugi), sudjelovanje i suorganizacija više takvih skupova u organizaciji Sveučilišta i ostalih sastavnica poput Tjedna mozga, Festivala znanosti, Smotre Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i drugih.
Tomislav Levak
Nakon diplome – i dalje povezani s Odjelom

Alumni Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku udruga je čija je osnovna misija izgraditi i ojačati povezanost i suradnju bivših studenata u cilju poticanja razmjene znanja i iskustava aktivnim sudjelovanjem u stručnim, obrazovnim i istraživačkim djelatnostima na Odjelu. Udruga je osnovana 2018. godine. Kroz Alumni BiolOs neprekidno se jača ugled Odjela za biologiju te poboljšava stručnost i prepoznatljivost diplomiranih studenata te njihova konkurentnost na tržištu rada. Od protekle godine alumni udruga dva puta godišnje putem biltena objavljuje aktivnosti svojih članova zaposlenih u različitim ustanovama, tvrtkama i organizacijama te aktivnih u društvenoj zajednici. Svrha je biltena promicati uspjehe bivših studenata Odjela, poboljšati njihovu prepoznatljivost te privući nove studente, a ujedno i upoznati moguće poslodavce s profilom vještina diplomiranih studenata. Bilten također informira i sve zainteresirane o programima edukacije i aktualnim istraživanjima na Odjelu za biologiju, ali i omogućuje povezivanje s novim partnerima u budućim projektima i organizaciji zajedničkih aktivnosti.
Uloga u široj društvenoj zajednici

Osim nastavi i znanstveno-istraživačkom radu, Odjel za biologiju posvećen je i provedbi projekata javno-privatnoga partnerstva. U skladu s tim osnovna je misija Odjela osposobiti vrsne stručnjake i znanstvenike te postići izvrsnost u temeljnim i strateškim istraživanjima koja imaju važan društveni utjecaj, posebice u očuvanju okoliša i zdravlja ljudi, kroz razne aktivnosti i simpozije kojima se podiže svijest građana, a od kojih je javnosti najpoznatiji simpozij „Zajedno i odgovorno protiv komaraca“.
Možda ste propustili...