Učionica
OKRUGLI STOL „FUNKCIONALNA HRANA I NJEZIN UTJECAJ NA ZDRAVLJE“

Funkcionalna hrana treba imati važno mjesto u svakodnevnoj prehrani ljudi
Objavljeno 14. rujna, 2019.

U okviru projektnih aktivnosti Znanstvenoga centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju (ZCI) voditeljice prof. dr. sc. dr. h. c. Ines Drenjančević 11. i 12. lipnja 2019. na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek i Medicinskom fakultetu Osijek organiziran je okrugli stol „Funkcionalna hrana i njezin utjecaj na zdravlje“.

Prvoga dana okrugloga stola, održanoga na FAZOS-u, prikazani su rezultati dosadašnjih aktivnosti istraživačkih timova Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS), Medicinskoga fakulteta Osijek (MEFOS) i Odjela za kemiju Sveučilišta u Osijeku (OKEM), partnerskih institucija Istraživačke jedinice „Istraživanje, proizvodnja i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane“ ZCI-ja. Doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji predstavio je rad istraživačkoga tima OKEM-a na temu „Razvoj novih metoda za kvantifikaciju antioksidacijskih osobina bioloških materijala“. Prof. emer. dr. sc. h. c. Gordana Kralik predstavila je rezultate rada tima FAZOS-a na temu „Obogaćivanje jaja s n-3 PUFA“, a doc. dr. sc. Anita Matić, članica istraživačkoga tima MEFOS-a, iznijela je rezultate istraživanja pod nazivom „Utjecaj konzumacije omega-3 obogaćenih jaja na razinu oksidativnog stresa kod mladih zdravih ispitanika“. Osim članova istraživačkih timova ZCI-ja, na okruglom stolu različite su teme povezane s aktivnostima toga projekta predstavili eminentni inozemni i domaći gostujući predavači. Temu o funkcionalnim proizvodima animalnoga podrijetla na znanstveno-edukativan način predstavila je prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić s Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta u Osijeku, a gostujući profesori iz Mađarske predstavili su četiri zanimljive teme. Tako je prof. dr. sc. Akos Koller (Faculty of Health Sciences, Semmelweis University; University of Physical Education, Budapest; Medical School, University of Pécs; New York Medical College, Valhalla, NY, USA) održao predavanje „Adaptation of coronary circulation to exercise“, prof. dr. sc. Istvan Szokodi (Heart Institute, Medical School, University of Pecs) predstavio je temu Role of reactive oxygen species in the regulation of cardiac function”, dr. Bettina Patai (Military Hospital, Budapest) održala je predavanje naslovljeno „Potential role of n-3 PUFAs in exercise”, a temu „Oxidative stress in small veins” predstavio je dr. sc. Béla Zoltán Debreczeni, M.D. (DrD Plastic Surgery Studio Budapest).

Na okruglom stolu bilo je nazočno četrdesetak sudionika, a većina se nakon održanih predavanja aktivno uključila u raspravu. Zaključeno je da proizvodnja funkcionalne hrane ima perspektivu te da ti proizvodi trebaju u budućnosti imati važno mjesto u svakodnevnoj prehrani ljudi. Funkcionalna hrana nije lijek, no važna je spoznaja da je ona vrlo korisna ako potrošači steknu naviku njezine svakodnevne konzumacije čime bi mogli prevenirati pojavu različitih bolesti i pozitivno utjecati na svoje zdravlje. Naglašena je važnost edukacije ljudi o prednostima funkcionalne hrane kako bi njezina konzumacija postala svakodnevna. Istraživači na projektu ZCI nastavit će s istraživanjem utjecaja konzumacije jaja obogaćenih funkcionalnim sastojcima (omega-3 masne kiseline, selen, lutein i vitamin E) na zdravlje ljudi, uključujući ispitivanje na zdravim mladim volonterima, športašima te kardiovaskularnim bolesnicima.
Zlata KRALIK
Radionica „Osnove protočne citometrije“

Drugi dan okrugloga stola, 12. lipnja, na Medicinskom fakultetu Osijek održana je radionica „Osnove protočne citometrije“ koju je vodila doc. dr. sc. Martina Mihalj uz suradništvo doc. dr. sc. Anite Matić. Na radionici je sudjelovalo 15-ak znanstvenika koji su usvojili praktična i teorijska znanja o radu na protočnom citometru.
Možda ste propustili...