Učionica

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek priprema dva nova studijska programa
Objavljeno 14. rujna, 2019.
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek priprema dva nova studijska programa diplomskih specijaliziranih studija iz područja hitne medicine i palijativne skrbi.

Djelatnost hitne medicine obuhvaća izvanbolničko provođenje mjera hitnoga medicinskog zbrinjavanja oboljelih i ozlijeđenih osoba na mjestu događaja. Profesionalni razvoj djelatnika u hrvatskom modelu hitne medicine zahtijeva organizaciju dodatnih programa sukladno potrebama sustava i provođenje međunarodno priznatih, validiranih programa u stalan i formalno prepoznat i priznat program izobrazbe. Uz program specijalizacija iz hitne medicine u planu je program palijativne skrbi. Treba osposobiti stručnjake koji će svojim znanjem i stečenim vještinama imati kompetencije pružati palijativnu skrb koja je strateškim planom primijenjena u sustav zdravstva RH. Cilj je tih programa stvaranje dovoljnoga broja stručnjaka koji će biti kompetentni po završetku specijalizacije provoditi izvanbolničku skrb iz područja hitne medicine i palijativne skrbi u suradnji s ostalim stručnjacima multidisciplinarnog tima.
Bojan POPOVIĆ