Učionica
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI OSIJEK SURAĐUJE S PEDAGOŠKIM FAKULTETOM U ŠOPRONU

Moguće zapošljavanje mnogih nastavnika FOOZOS-a u Mađarskoj
Objavljeno 13. travnja, 2019.
Od 11. do 13. ožujka 2019. dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku prof. dr. sc. Damir Matanović s prodekanicom za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Eminom Berbić Kolar i prodekanom za međunarodnu suradnju i poslovanje doc. dr. sc. Zvonimirom Užarevićem te doc. dr. sc. Vjekoslavom Galzinom, koordinatorom CEEPUS mreže pri FOOZOS-u, sudjelovao je na CEEPUS mobilnosti na Pedagoškom fakultetu u Šopronu (Mađarska).

S tim je fakultetom uspostavljena suradnja na svim područjima, od mobilnosti nastavnoga i nenastavnoga osoblja preko stručne i znanstvene podrške obiju srodnih institucija pa do ideje o zajedničkom apliciranju na EU projekte. U sklopu boravka u Šopronu uprava FOOZOS-a je posjetila i gradišćanske Hrvate u selu Koljnof te njihov dječji vrtić i osnovnu školu u kojoj se nastava izvodi na hrvatskome jeziku. S gradišćanskim Hrvatima u Koljnofu FOOZOS već duži niz godina ima intenzivnu i plodnu suradnji pa je taj susret pridonio daljnjem učvršćivanju dobrih odnosa te otvorio mogućnost zapošljavanja odgojitelja i učitelja s FOOZOS-a u Mađarskoj. Takvim bi se zapošljavanjima omogućilo čuvanje hrvatskoga jezika, kulture i tradicije i izvan RH, a misija FOOZOS-a bila bi ispunjena.
Tomislav Levak