Učionica
NA PRAVNOM FAKULTETU OSIJEK ODRŽAN STRUČNI SKUP O MANIPULACIJI DJECOM I SUSTAVOM

Iznimno je važna sustavna edukacija u području zaštite djece od emocionalnoga zlostavljanja
Objavljeno 13. travnja, 2019.

Dana 22. ožujka 2019. na Pravnom fakultetu Osijek održan je stručni skup „Manipulacija djecom i sustavom – prepoznajemo li emocionalno zlostavljanje djece“ koji je organizirala Udruga socijalnih radnika Osječko-baranjske županije u povodu Svjetskoga dana socijalnog rada koji se obilježava 19. ožujka.

Skupu su nazočili brojni stručnjaci iz područja socijalnih djelatnosti koji rade u centrima za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije te u ustanovama socijalne skrbi, Centru za posebno skrbništvo kao i drugi relevantni dionici koji se u svakodnevnom radu bave zaštitom prava i interesa maloljetne djece te zaštitom njihove dobrobiti. Stručni je skup otvorio izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, prodekan fakulteta za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije. Podsjetio je kako se na Pravnom fakultetu Osijek provodi Studij socijalnog rada koji je u ovoj akademskoj godini upisao drugi naraštaj budućih socijalnih radnika koji će se u svojem radu baviti i pitanjima manipulacije djecom i sustavom.

Kao uvod djelatnici centara za socijalnu skrb iz Osijeka, Đakova i Valpova predstavili su primjere prakse i iznijeli načine postupanja u slučajevima kada prepoznaju manipulaciju djecom ili sustavom u situacijama konfliktnoga razdvojenog roditeljstva. Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar u izlaganju naslovljenom „Pravni okvir rješavanja visokokonfliktnih razvoda i sporova o roditeljskoj skrbi“ iznijela podatak da tek 8 – 12 % ukupnoga broja razvedenih brakova pripada tzv. visokokonfliktnim razvodima. U njemu roditelji, koji su ujedno i supružnici, ne uspijevaju svoje partnerske probleme ostaviti po strani, nego su usmjereni na konflikt pri čemu se roditeljski odnos stavlja u drugi plan kao i potrebe maloljetne djece. Nakon toga Višnja Mioč, policijska službenica za maloljetnu delinkvenciju Policijske uprave Osječko-baranjske, održala je izlaganje na temu „Aktivnosti MUP-a na području obiteljsko-pravne zaštite djece”.

Prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, koja je govorila o utjecaju visokokonfliktnih razvoda brakova na psihičko stanje djece, složila se da za djecu nije opasan razvod braka roditelja, nego sukob između roditelja. U takvim slučajevima može doći do tzv. sindroma otuđenja djeteta, što je emocionalno zlostavljanje djeteta, a to može izazvati brojne posljedice na mentalno zdravlje djeteta ili adolescenta. Doc. dr. sc. Danijela Šincek istaknula je važnost zaštite stručnjaka koji su u neposrednom radu s visokokonfliktnim roditeljima. U panel-raspravi, koju je vodila socijalna radnica i supervizorica Anita Barišić, sudjelovali su svi navedeni izlagači, odvjetnica Vlatka Mišljenović iz osječkoga Odvjetničkog društva Burić & Mišljenović Dasović te sudionici stručnog skupa. Središnji je zaključak skupa kako je potrebno povezivanje i gradnja međuresorne suradnje između Centra za socijalnu skrb, Centra za posebno skrbništvo, suda, policije i državnoga odvjetništva te redefiniranje uloga i odgovornosti svake službe i stručnog radnika u području zaštite prava i dobrobiti djece u situacijama konfliktnoga razdvojenog roditeljstva. Od iznimne je važnosti i sustavno educiranje sudaca, odvjetnika, socijalnih radnika, psihologa, pravnika, policije i posebnih skrbnika u području zaštite djece od emocionalnoga zlostavljanja.
Tomislav Levak
Važnost dogovora u domeni roditeljstva

O važnosti postizanja dogovora u domeni roditeljstva pri razvodu braka u svojem je predavanju „Manipulacija djecom i sustavom“ govorila prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, psihologinja i psihoterapeutkinja te ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Poseban je naglasak stavila na pravo djeteta na izražavanje svoje volje, želje i mišljenja, sukladno članku 12. Konvencije o pravima djeteta, kao i na činjenicu kako je iznimno važno da stručnjaci koji se bave tim dijelom stručnoga rada doista budu usmjereni na pravo na dobrobit djeteta čiji koncept treba dubinski i temeljito razumjeti.