Učionica
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Posvećenost postizanju visoke kvalitete znanstvenih istraživanja i povezivanju znanosti i gospodarstva
Objavljeno 14. prosinca, 2018.

Kao jedna od najstarijih visokoškolskih institucija Slavonije, Baranje i Srijema, Fakultet je svjestan svoje odgovornosti u promicanju znanja kao najvažnijega resursa za ostvarenje gospodarskoga napretka i održivoga razvoja društva.

U tom kontekstu trajna je zadaća Fakulteta njegovati kritičko i kreativno mišljenje, pružati mogućnost cjeloživotnoga obrazovanja i poticati svoje djelatnike da razvijaju svoju osobnost kao nastavnika i istraživača. U nastavku će se predstaviti najvažniji projekti Fakulteta u posljednjih nekoliko godina.

Brojni zanimljivi projekti
Razvoj i primjena modela predikcije rasta za mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj (Potento) projekt je koji financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ), voditeljice prof. dr. sc. Nataše Šarlije koja je okupila tim istraživača Fakulteta u suradnji s Odjelom za matematiku Sveučilišta u Osijeku i Financijskom agencijom FINA-om. Projekt se bavi istraživanjem modela predikcije rasta za mala i srednja poduzeća. Ciljevi su projekta bili sljedeći: 1) razviti statističke modele za procjenu potencijala za rast malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj, 2) istražiti čimbenike utjecaja na rast malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj, 3) omogućiti svim malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj korištenje razvijenih modela za procjenu potencijala za rast te 4) kreirati preporuke za povećanje potencijala za rast malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj. U okviru projekta razvijeni su alati, tzv. „modeli predikcije rasta“ kojima se u Hrvatskoj mogu koristiti sva poduzeća kako bi procijenila svoj potencijal za rast i dobila preporuke kako ga povećati. O izuzetnoj važnosti toga projekta za znanstvenu produktivnost Fakulteta govore i rezultati: objavljen je 21 znanstveni rad i 15 stručnih publikacija s prikazima rezultata istraživanja. Iz modela kojim se procjenjuje potencijal za rast poduzeća može se zaključiti da su bitne determinante rasta poduzeća u Hrvatskoj – tehnologija kojom se poduzeće koristi, konkurentnost proizvoda koje nudi, teškoće u financiranju i barijere vezane uz kapital poduzeća.

Sljedeći je zanimljiv projekt koji financira Hrvatska zaklada za znanost Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike (MERIDA) voditeljice prof. dr. sc. Marijane Zekić Sušac koja je okupila tim istraživača Fakulteta u suradnji s Odjelom za matematiku, Građevinskim fakultetom, Strojarskim fakultetom iz Slavonskoga Broda, tvrtkom HEP Plin d.o.o., Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama te Fondom za zaštitu okoliša. Svrha je projekta provesti inteligentnu analizu podataka o energetskoj učinkovitosti zgrada, ponuditi metodološku potporu za bolje planiranje nacionalne energetske politike te upravljanje troškovima energije, ponajprije u zgradama javnoga sektora. Temeljem prikupljenih podataka iz nekoliko državnih institucija izgradit će se četiri vrste viševarijantnih modela: 1) modeli za razvrstavanje zgrada u karakteristične skupine potrošnje energije, 2) prediktivni modeli za analizu utjecaja varijabli na upravljanje potrošnjom i troškovima energije, 3) financijski modeli procjene financijske isplativosti i dugoročnih financijskih učinaka i 4) simulacijski model lanca opskrbe prirodnim plinom. „Projekt nam je donio zanimljivu suradnju u kojoj nastojimo spojiti znanja iz različitih područja pa nam tako kolege s Građevinskoga i Strojarskoga fakulteta pomažu u odabiru značajnih varijabli za istraživanje, kolege s Odjela za matematiku u odabiru metoda i algoritama strojnoga učenja, a mi s Ekonomskoga fakulteta to primjenjujemo na podatcima o javnim zgradama i nastojimo pronaći najbolje modele za procjenu troškova i ušteda. Osim toga, trenutačno uspostavljamo suradnju s Gradom Osijekom u vidu primjene modela na javne zgrade u Osijeku. Tako želimo dati doprinos smanjenju troškova javnoga sektora, ali i boljoj ekološkoj slici države“, ističe voditeljica projekta.

INTENSE, INTernational Entrepreneurship Skills Europe, predstavlja projekt kojemu je osnovni cilj poticanje poduzetničkoga ponašanja i internacionalizacije studenata u cilju povećanja zapošljivosti studenata projektnih partnera. Aktivnosti projekta usmjerene su na razvoj i primjenu kolegija usmjerenih na internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća. Nositelj je projekta Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW), Njemačka, a partneri su na projektu: Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, University of Applied Sciences Utrecht (Nizozemska), University of Applied Sciences LTD TUAS – Turku (Finska) i UC Leuven Limburg (Belgija), a projekt je financiran iz EU fonda kroz Erasmus+ program. U prvom ciklusu izvannastavnih volonterskih aktivnosti sudjelovalo je šest studenata Fakulteta koji su radili s dvama osječkim poduzećima (Shovel d.o.o. i Ortostep d.o.o.) na istraživanju mogućnosti internacionalizacije poslovanja tvrtki na tržištima Finske i Belgije. U drugom ciklusu projekta sudjeluje 12 studenata Fakulteta te šest osječkih poduzeća (Žito d.o.o, Carta d.o.o., Ortostep d.o.o., TinkerLabs d.o.o., LadzLife d.o.o., Europlast d.o.o.).

Važan napredak postignut je u formaliziranju i operacionalizaciji suradnje s okruženjem – u prvom redu s gospodarstvom. Osim brojnih sporazuma s partnerima iz gospodarstva, posebno je bitan uspješno primijenjen program obavljanja dobrovoljne studentske stručne prakse u vodećim gospodarskim subjektima regije, ponajprije suradnjom s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP-om), ali i nacionalno (više od 220 realiziranih dobrovoljnih stručnih praksi u preko 60 institucija), a za ostvarene rezultate Fakultetu je uručeno i posebno Priznanje HUP-a.

Suradnja s gospodarstvom i popularizacija znanosti
Popularizacija znanosti te dijalog između poslovne zajednice i Fakulteta odvija se putem organiziranja i sudjelovanja u Znanstvenom forumu, Susretima znanosti i gospodarstva kao i u višednevnim zanimljivim programima Kreativne riznice. „Udružene snage Kreativnom riznicom osnažuju grad Osijek kao kreativno sveučilišno središte, prevladavaju neintegriranost kulturnih navika te stvaraju pretpostavke samozapošljavanja u rastućoj industriji projekata koja se u RH trenutačno tek institucionalizira“, ističe voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč. U konačnici, korisne i važne informacije o potrebama društva i tržišta rada pruža i udruga Alumni EFOS, osnovana 2015. godine, čiji su članovi bivši studenti Fakulteta, a danas redom uspješni zaposlenici, vlasnici malih poduzeća, menadžeri te osobe na čelnim funkcijama. Jedna od aktivnosti Alumnija jest organiziranje Leadership Foruma gdje su gosti predavači istaknute osobe iz javnoga i poslovnoga života koji gostujućim predavanjima „svijet prakse“ približavaju osječkim studentima i profesorima.

Polazeći od dostignute razine razvoja, raspoloživih resursa i potencijala njihova rasta, aktualnih planova i vizije kao i trendova u okruženju, Fakultet će u predstojećem razdoblju usmjeravati sve svoje aktivnosti i snage na postizanje najviših, međunarodno prihvaćenih standarda kvalitete obrazovnoga procesa, znanstveno-istraživačkoga rada, stručnoga rada i odnosa s okruženjem. Takvo će opredjeljenje zahtijevati: 1) aktivnu, inovativnu i poduzetnu ulogu svih sudionika: nastavnika, znanstvenika, administrativnoga i tehničkoga osoblja i studenata te 2) unaprjeđenje internih poslovnih procesa i cjelokupnoga procesa za osiguranje kvalitete kao i korištenje te istovremeno unaprjeđenje raspoloživih materijalnih, financijskih i organizacijskih resursa.
Nataša DRVENKAR
Pravno-ekonomska klinika

Djelatnici Fakulteta surađuju i s ostalim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku na projektima koji su od važnosti lokalnoj zajednici, a tu se posebno ističe rad Pravno-ekonomske klinike kao interdisciplinarnoga projekta Pravnoga fakulteta u Osijeku i Ekonomskoga fakulteta u Osijeku. Klinika je pokrenuta koncem 2013. u cilju omogućavanja primjene stečenih teorijskih znanja u praksi te jačanja svijesti o nužnosti međusobne suradnje i interdisciplinarnoga pristupa problemima poduzetnika. Svake godine Klinika prosječno zaprimi i riješi 50-ak slučajeva koji su vezani uz pitanja pravnoga oblika poslovanja, poreznoga opterećenja poduzetnika, poslovnoga planiranja, sastavljanja različitih ugovora i tumačenja ugovornih obveza, zaštite autorskih prava, istraživanja tržišta, poslovnih modela i drugoga. Bitno je istaknuti da je Pravno-ekonomska klinika članica Europske mreže organizacija pravno-kliničke edukacije (European Network of Clinical Legal Education – ENCLE).
Dobra suradnja nastavnika i studenata

Primjeri dobre suradnje nastavnika i studenata svakako su brojni projekti fakultetskih studentskih udruga. Primjerice, projekt studentske udruge Financijski impuls koji se posvetio financijskom opismenjavanju osječkih učenika kroz projekt „Osobne financije i financijsko obrazovanje u cijeloj našoj regiji“, obilježavanje Globalnoga tjedna poduzetništva u organizaciji studentske udruge EWOB (obilježava se u više od 170 zemlja svijeta) ili organizacija popularnih predavanja u okviru projekta Smart Cafe, studentske udruge Bookmark te popularizacijski događaji vezani uz Europsku uniju u organizaciji studentske udruge Erudio.
Možda ste propustili...

NA FAKULTETU ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI U OSIJEKU ODRŽANA KONFERENCIJA DIDAKTIČKI IZAZOVI III

Osnovni cilj – potaknuti nove pristupe glavnim didaktičkim izazovima

TRADICIONALNA FFOS BICIKLIJADA „BIBLIOCIKLIRANJE OSIJEK – ČEPIN 2019.“

Biciklirali u znak potpore nacionalnoj kampanji „I ja želim čitati“

U OKVIRU PROJEKTA RAZVOJ I USPOSTAVA INTERDISCIPLINARNOGA STUDIJA „BIOTEHNOLOGIJA“ NA ENGLESKOM JEZIKU

Dvadeset studenata PTFOS-a I MEFOS-a na 5. studentskoj konferenciji Cholnoky Symposium u Pečuhu

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU KAO KREATIVNO SREDIŠTE

Kreativan pristup nastavnika i studenata popularizaciji znanosti s temom „Boje“

2

ODJEL ZA KEMIJU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Jaka znanstvena djelatnost, brojne studentske aktivnosti i otvorenost za međunarodnu suradnju i mobilnost

3

DR. PETAR KAUKOV, REDATELJ I DOCENT NA ODSJEKU REŽIJE DRŽAVNE AKADEMIJE ZA KAZALIŠNU I FILMSKU REŽIJU U SOFIJI (BUGARSKA) TE SURADNIK AKADEMIJE ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

S kolegama iz Kazališta Virovitica i s osječke Akademije dijelim zajednički umjetnički jezik