Novosti
IZVJEŠĆE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2017.

Godišnje stiže 1,25 milijuna novih predmeta
Objavljeno 12. listopada, 2018.
Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora prihvatio je izvješće predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2017. prema kojem opće stanje rada sudova pokazuje stalni trend smanjenog broja neriješenih predmeta, ali i zabrinjavajući priljev predmeta od čak 1,250 milijuna godišnje.
Predstavljajući svoje prvo izvješće nakon što je lani u srpnju izabran na tu dužnost, predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa rekao je kako je broj neriješenih predmeta smanjen u nekim segmentima, a rad sudova je ažurniji u odnosu prema prijašnjim godinama. No Sessa posebice zabrinjavajućim smatra što je priljev novih predmeta oko 1,25 milijuna godišnje u zemlji koja ima oko četiri milijuna stanovnika. Prema riječima predsjednika Vrhovnog suda, krajem 2017. ostalo je neriješeno devet posto manje predmeta u odnosu prema 2016., kada je bio 508.931 neriješeni predmet. Uočen je i trend bolje ažurnosti sudova koji rješavaju više predmeta nego što ih dobivaju, pri čemu sudovi primaju sto posto predmeta, a rješavaju 109 posto. Kad se gleda vrijeme trajanja postupka, iako nije riječ o velikim pomacima, Sessa kaže da je trajanje postupka kraće nego 2016. Napomenuo je da se stanje u pogledu rješavanja predmeta u zemljišnim knjigama, gdje je bilo velikih prigovora, bitno poboljšalo jer je rješavanje tih predmeta smanjeno na 32 dana. Naročiti je problem, naglasio je, povećani priljev predmeta na Vrhovnom sudu.H