Tehno

Kardiološka dijagnostika u džepu
Objavljeno 12. listopada, 2018.
Znanstvenici Centra za informatiku i računarstvo (CIR) Instituta Ruđer Bošković (IRB), zahvaljujući projektu Tetramax, financiranom iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije - OBZOR 2020, sljedećih godinu dana radit će na razvoju personaliziranih EKG holtera za srčane bolesnike (‘HeartStep‘) koji bi trebao pridonijeti unaprjeđenju praćenja rada srca srčanih bolesnika. Projekt ‘HeartStep‘ odobren je znanstvenicima CIR-a u sklopu natječaja za financiranje eksperimenata prekograničnih transfera tehnologije europskog projekta Tetramax.
Holter je uređaj koji kontinuirano bilježi aktivnost srca za vrijeme uobičajenih dnevnih aktivnosti. Krajnji cilj projekta je implementacija akcelerometra u takav mobilni EKG uređaj i stvaranje mobilnog personaliziranog holtera koji će se spajati preko mobitela u budući sustav cloud servisa za pohranu i obradu podataka za trajno praćenje pacijenata sa srčanim manama preko nadležne medicinske ustanove. ‘‘U uporabi već postoji medicinski certificirani SAVVY ECG senzor koji se pretvara u personalni holter s dodatnom analizom dinamike kretnje. Senzorski sklop bežično komunicira s mobitelom korisnika i šalje dalje podatke preko Interneta.
CIR radi na razvoju tehnologije implementacije sustava koji će funkcionirati kao raspoređeni servis temeljen na Dew Computing koncepciji koja isprepleteno koristi lokalna računala (stolna i prijenosna računala, tablete i mobitele), i integralno cloud servise za pohranu podataka. U planu je analiza podataka i stvaranje strojne dijagnostike koristeći umjetnu inteligenciju“, objašnjava prof. dr. sc. Karolj Skala, koordinator projekta.
Jasminka Knežević