Učionica
RAZGOVOR: IZV. PROF. DR. SC. RENATA BALIČEVIĆ

Centar za kvalitetu trebao bi postati trajno mjesto susreta i komunikacije različitih dionika visokoga obrazovanja
Objavljeno 15. travnja, 2018.
„MOJA JE NAMJERA DODATNO RAZVIJATI SURADNJU NA RELACIJI CENTAR – SASTAVNICE SVEUČILIŠTA U OSIJEKU U CILJU POBOLJŠANJA KVALITETE“

Na četvrtoj sjednici u akademskoj godini 2017./2018. , održanoj 24. siječnja 2018. godine, Senat Sveučilišta prihvatio je prijedlog Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te za novu pročelnicu Centra, na mandatno razdoblje od 2018. do 2022. godine, imenovao izv. prof. dr. sc. Renatu Baličević s Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku.

Tim smo povodom razgovarali s njom za Sveučilišni glasnik.

Uz čestitke na izboru na novu funkciju, molim Vas, ukratko se predstavite, u prvom redu osječkoj akademskoj zajednici, ali i široj javnosti.

- Rođena sam u ovom našem lijepom i ponosnom gradu Osijeku u kojem sam ostvarila svoja profesionalna i obiteljska postignuća. Po zanimanju sam agronomkinja, a primarno se bavim zaštitom bilja, točnije fitofarmacijom. Na Poljoprivrednome fakultetu u Osijeku zaposlena sam od lipnja 2000. godine. Diplomirala sam, magistrirala i doktorirala na Poljoprivrednom fakultetu gdje sam ostvarila i znanstveno-nastavna zvanja. U sustav osiguranja i unaprjeđenja kvalitete obrazovanja uključena sam od njegova uspostavljanja na fakultetu, prvo kao članica Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete, a zatim u dvama mandatima i kao predsjednica Povjerenstva. Sudjelovala sam u planiranju i realizaciji aktivnosti Povjerenstva, izradi dokumentacije, samoanalize i ostalim aktivnostima za uspješan rad sustava kvalitete obrazovanja na sastavnici.

Koji je djelokrug rada Centra te koje su dužnosti, prava i obveze pročelnice Centra? Što točno podrazumijeva pojam „kvaliteta“ kada su u pitanju sveučilišne sastavnice i akademska zajednica?

- Centar za kvalitetu provodi različite aktivnosti unaprjeđenja kvalitete obrazovanja kao što su prosudbe i analize sustava, izrada i revizija dokumentacije sustava, organizacija studentskih evaluacija nastave i nastavnika te edukacija za nastavnike, administrativne službe i studente u različitim područjima (profesionalno savjetovanje i upravljanje vremenom za studente, ishodi učenja i transfer znanja u području prijavljivanja i realizacije projekata za nastavnike i drugo). Djelatnici Centra vode postupke akademskoga priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija i ECTS bodova na razini Sveučilišta. Centar za kvalitetu trebao bi, temeljem navedenih raznorodnih aktivnosti, postati i trajno mjesto susreta i komunikacije različitih dionika visokoga obrazovanja: studenata, nastavnika, poslodavaca, završenih studenata i stručnjaka, Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te lokalne i regionalne uprave i samouprave, u cilju unaprjeđenja kvalitete studiranja na Sveučilištu u Osijeku. Zadatci Pročelnice Centra, među ostalim, obuhvaćaju: donošenje poslovnih odluka u skladu s propisima i u okviru svojih ovlaštenja u skladu sa Statutom Sveučilišta, predlaganje mjera za unaprjeđenje rada Centra Vijeću Centra, koordiniranje rada Centra s radom odbora i povjerenstava, provođenje odluka Vijeća Centra te Senata i drugih sveučilišnih tijela koje se odnose na Centar, pripremanje godišnjeg i dugoročnog plana aktivnosti i drugo.

Pojam „kvalitete“ u znanosti i visokom obrazovanju, kako je definirano Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, predstavlja višedimenzionalan i dinamičan koncept u kojem se naglasak stavlja na udovoljavanje općeprihvaćenim standardima i očekivanjima društva u cjelini uz težnju k stalnom unaprjeđenju svih procesa i njihovih ishoda.

Kako ocjenjujete aktualno stanje na Sveučilištu kada je posrijedi kvaliteta?

- Sustav upravljanja kvalitetom na Sveučilištu u Osijeku definiran je harmoniziranom i transparentnom dokumentacijom sustava (institucijskom i nacionalnom) te organizacijskom strukturom kvalitete na razini Sveučilišta, znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavne i ostalih sastavnica Sveučilišta.

Sve sveučilišne sastavnice u skladu sa svojim definiranim politikama, misijama i vizijama te resursima i mogućnostima doprinose unaprjeđenju sustava upravljanja kvalitetom. Na razini Sveučilišta, ali i na razini naših sastavnica, definirani su strateški ciljevi i zadatci koji se prate i analiziraju sa svrhom praćenja trenda osuvremenjivanja sustava upravljanja kvalitetom. Stoga bih aktualno stanje na Sveučilištu, kada je posrijedi kvaliteta, svakako ocijenila učinkovitim.

Na koje aktivnosti planirate staviti naglasak u svojem mandatu?

- Smjernice razvoja kvalitete Sveučilišta definirane su strateškim ciljevima. Moja je namjera u budućem razdoblju dodatno razvijati suradnju na relaciji Centar – sastavnice u cilju poboljšanja vidljivosti i transparentnosti svih aktivnosti vezanih uz promicanje kvalitete. Stvaranje novih ideja i znanja vodit će napretku Sveučilišta, a konkretne aktivnosti odnosit će se na jačanje izvrsnosti znanstvenoga rada, poticanje razvoja novih studijskih programa sukladnih potrebama tržišta rada te poticanje razvoja studijskih programa na engleskom jeziku. Centar će težiti uspostavi i poboljšanju sustava osiguravanja kvalitete temeljem Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokoga obrazovanja te nacionalnih i sveučilišnih kriterija. Osobito ću se usredotočiti na poticanje aktivnoga uključivanja studenata u proces osiguranja kvalitete te razvitak i organizaciju postupaka evaluacije i samoevaluacije kvalitete obrazovanja iz vizure različitih dionika (studenti, nastavnici, nenastavno osoblje, poslodavci...). Centar će poticati profesionalno usavršavanje nastavnika i nenastavnoga osoblja te uvesti nove aktivnosti u području razvoja karijere studenata u cilju povećanja kompetencija studenata što će u konačnici voditi k povećanju zapošljivosti naših diplomanata. Poticat ću stalnu raspravu o kvaliteti i kulturu kvalitete unutar akademske, ali i šire zajednice.

Razgovarao: Tomislav LEVAK
Jedinstvena sveučilišna studentska anketa

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa vjerojatno je najvidljiviji i najpoznatiji projekt Centra. Hoće li se ona i dalje provoditi na dosadašnji način ili će biti nekih izmjena?

-Jedinstvena sveučilišna studentska anketa na Sveučilištu u Osijeku prvi je put pokrenuta još 2006. u cilju provjere kvalitete studiranja iz studentske vizure. U svrhu unaprjeđenja kvalitete provedbe ankete, oblik, opseg i organizacija ankete tijekom godina, u suradnji s našim partnerima, postupno su mijenjani i unaprjeđivani temeljem reakcija studenata, nastavnika, uprava sveučilišnih sastavnica i samoga Sveučilišta. Cjelokupna priprema i provedba te ankete evoluirala je od svojih početaka do danas i pokazala se kao odličan instrument provjere kvalitete studiranja. Anketu i dalje planiramo provoditi na dosadašnji način, naravno uz sva potrebna unaprjeđenja, ako se za njima pojavi potreba, kako bismo poboljšali kvalitetu studentskoga iskustva na sastavnicama.

Možda ste propustili...

NOVI USPJESI I REZULTATI OSJEČKIH STUDENATA ŠPORTAŠA

Čak tri medalje na državnom studentskom prvenstvu u karateu

10. ZIMSKA ŠKOLA FIZIKE ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

Sve veće zanimanje učenika za sudjelovanje u Zimskoj školi

NOVI BROJ STUDENTSKOGA ČASOPISA AKADEMIJE ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Temat četvrtoga broja Notana – „Integracija“

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana