Učionica
MARINA ČOVIĆ, NOVA STUDENTSKA PRAVOBRANITELJICA:

Želim postići da se na svim osječkim sastavnicama ujednače prakse vezane uz zaštitu studentskih prava
Objavljeno 11. ožujka, 2018.

Na drugoj redovitoj sjednici, održanoj u prosincu 2017. godine, Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku jednoglasno je za novu studentsku pravobraniteljicu, za akademsku godinu 2017./2018., izabrao Marinu Čović, studenticu Medicinskoga fakulteta u Osijeku.

Tim povodom razgovarali smo s njom za Sveučilišni glasnik.

Uz čestitke na izboru na novu funkciju, molim Vas, ukratko se predstavite, u prvom redu studenticama i studentima Sveučilišta u Osijeku, ali i široj javnosti.

-Dakle, redovita sam studentica druge godine integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga studija medicine na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Članica sam Studentskoga zbora, Fakultetskoga vijeća Medicinskoga fakulteta, studentska sam predstavnica u fakultetskom Odboru za nastavu i studente te predsjednica Odbora za nastavu i studente fakultetskoga Studentskoga zbora. Također, volonterski sudjelujem u radu studentskih udruga CroMSIC i EMSA koje djeluju pri Fakultetu. Uz sve navedeno nemam previše slobodnoga vremena. No kada ga imam, provodim ga aktivno u prirodi, a ovisno o debljini novčanika „zalutam“ ponekad i u kazalište, kino ili na izložbu.

Koji su bili razlozi Vašega zanimanja za funkciju koju obnašate i što je bilo presudno pri Vašem izboru? U vodstvu Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku ističu Vašu energičnost i iskustvo u radu sa studentima.

-Teško je reći što me točno motiviralo da se kandidiram za mjesto studentske pravobraniteljice Sveučilišta. Bilo je tu nekoliko čimbenika. Otkad sudjelujem u radu Studentskoga zbora i Fakultetskoga vijeća Medicinskoga fakulteta više sam se počela zanimati za studentska pitanja. Također, i sama sam se našla u situacijama da mi je potrebno tumačenje pojedinoga pravnoga akta kojim je regulirano studiranje na našem Sveučilištu, a nisam znala komu se obratiti pa sam u slobodno vrijeme proučavala pravne akte vezane uz visoko obrazovanje na Sveučilištu, ali i u Hrvatskoj. Kada sam vidjela natječaj za studentskoga pravobranitelja Sveučilišta, bila je to prilika da sve naučeno stavim u funkciju te sam se odlučila prijaviti. Ispitivala sam sreću, a presudilo je znanje. Odabrali su me na mjesto pravobraniteljice i sada je na meni i pravobraniteljima na sastavnicama da pokušamo što je moguće više približiti se studentima, ali i aktivno sudjelovati u radu Studentskoga zbora Sveučilišta i, posredno, sveučilišnih tijela.

Koji je djelokrug rada te koje su dužnosti, prava i obveze studentskoga pravobranitelja?

-U ulozi studentske pravobraniteljice brinem se o pravilnoj primjeni propisa, zaštiti studentskih prava te upućujem na trenutačne i moguće probleme u svezi sa studijem i studiranjem. Slijedom navedenoga, primam pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravljam o njima s nadležnim tijelima visokoga učilišta, savjetujem studente o načinu ostvarivanja prava, a mogu i sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava. Posebno ističem suradnju sa Studentskim zborom Sveučilišta jer doista izvrsno komuniciramo i koordinirano djelujemo. Stoga se nadam da ćemo se uspješno izboriti za izmjene Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ali i nekih akata na razini države.

Kako ocjenjujete općenito aktualno stanje vezano uz zaštitu studentskih prava na Sveučilištu? Izdvajaju li se neke sastavnice u pozitivnom ili u negativnom smislu i na koje načine?

-Ne bih posebno izdvajala sastavnice ni u pozitivnom ni u negativnom smislu. Mislim da svaka znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica ima neke izazove koje bi trebalo riješiti, ali na svakoj se može pronaći i pozitivan primjer u odnosu na postupanje prema studentima.

Na što se planirate usredotočiti u svojem mandatu i što planirate izmijeniti u odnosu na prethodnike?

- Ono što bih svakako voljela postići do kraja svojega mandata jest to da se prakse, vezane uz zaštitu studentskih prava, ujednače na svim sastavnicama. Također, poseban naglasak planiram staviti na poboljšanje komunikacije i unaprjeđenje koordinacije među studentskim pravobraniteljima na sastavnicama, odnosno na Sveučilištu kako bismo zajedničkim radom i trudom pomogli kolegama da se izbore za svoja prava. Često se susrećemo s istim problemima, a toga nismo ni svjesni. Kada se bude više komuniciralo, brže će se rješavati problemi. S potpredsjednikom Studentskoga zbora za nastavu i studente, Matijom Fenrichom, posvetit ću se i informiranju studenata Sveučilišta o njihovim pravima i obvezama, ali i o radu pravobranitelja. Nadam se da ćemo iza sebe ostaviti i izmijenjene akte, no za to će nam biti potrebna uključenost svih razina, od sveučilišnoga Studentskoga zbora preko samoga Sveučilišta pa do Ministarstva. No, entuzijazma nam i energije ne nedostaje pa vjerujem da ćemo u tome i uspjeti.

Razgovarao: Tomislav LEVAK
Najčešća studentska pitanja i problemi

Kratko ste vrijeme na toj funkciji, no kakva je Vaša dosadašnja suradnja s upravom Sveučilišta i vodstvom Studentskoga zbora? Jesu li vam se studenti već obratili s problemima i pitanjima i, ako jesu – kojima?- U svojem radu odgovorna sam studentima i Studentskom zboru Sveučilišta. Djelujem koordinirano sa Studentskim zborom pa ako se pojavi problem koji ne mogu riješiti savjetom ili u razgovoru s nadležnom osobom, tada uključujem Studentski zbor koji to dalje rješava na sveučilišnoj razini. Najčešća su pitanja vezana uz ostvarivanje prava na mirovanje obveza, uvida u ispitnu dokumentaciju, broja izlazaka na ispit, ponavljanja ispita pred povjerenstvom, prava na subvenciju prehrane/uporabu studentske iskaznice „iksice“ i slično. Od nešto važnijih izazova, tu su status dovršetka studija te pitanje reguliranja statusa magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike koje ćemo, nadam se, uspješno riješiti.

Kontakt i praćenje rada studentske pravobraniteljice

Gdje i na koji način Vas studentice i studenti mogu kontaktirati?- Studentice i studenti mogu me kontaktirati putem e-pošte na: pravobranitelj.szos@gmail.com. Sve informacije o mojem radu mogu se pratiti i na službenim internetskim stranicama Studentskoga zbora Sveučilišta: http://szos.unios.hr/.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana