Učionica
PREDSTAVLJANJE STUDENTSKOGA ZBORA KAO PREDSTAVNIČKOGA TIJELA STUDENATA

Studentski zbor - glas osječkih studenata
Objavljeno 11. veljače, 2018.
Najvažnija je uloga Studentskoga zbora brinuti se o kvaliteti studijskoga procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente

Vezani članci

IZABRANA NOVA STUDENTSKA PRAVOBRANITELJICA NA SVEUČILIŠTU U OSIJEKU

Marina Čović studentima: Vaši su problemi i moji problemi

Premda Studentski zbor, kao jedino legalno i legitimno predstavničko tijelo studenata, ne samo na razini pojedinih sastavnica i sveučilišta već i na razini cijele Hrvatske, postoji već više od dvaju desetljeća, mnogi studenti nedovoljno znaju o njemu. Stoga je glavna tema 33. broja Sveučilišnoga glasnika upravo predstavljanje ustroja i djelovanja Studentskoga zbora te njegovih najvažnijih aktivnosti.

l O Studentskom zboru kao organizaciji

Studentski zbor nije pjevački zbor. Često dođe do te zabune jer se riječ „zbor“ uglavnom ne rabi više u tom smislu. To je zapravo stara slavenska riječ srodna riječi „sabor“ i označava javni skup na kojem se razgovara („zbori“) o važnim pitanjima za zajednicu. Pretpostavlja se da je uzeta zbog asocijacije na doba hrvatskih kneževa kad se narod sabirao u zbor da bi vijećao o važnim pitanjima. To je bio oblik rane neposredne demokracije na ovim prostorima. Studentski zbor utemeljen je krajem 1996., kada je Hrvatski sabor donio prvi Zakon o Studentskom zboru (NN 57/96) i kada su u akademskoj godini 1996./1997. provedeni prvi studentski izbori. Studentski zbor jedino je legalno i legitimno predstavničko tijelo studenata na razini sastavnice, odnosno sveučilišta, a Hrvatski je studentski zbor predstavničko tijelo svih studenata na razini RH.

l Članstvo u Studentskom zboru

Za razliku od studentskih udruga u kojima se članom postaje regrutacijom, odnosno učlanjivanjem, da bi netko postao članom Studentskoga zbora, njegovi kolegice i kolege studenti moraju glasovati za njega na pravim studentskim izborima. Svi studenti koji ispunjavaju uvjete iz Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama mogu birati i biti birani u studentske zborove.

l Studentski izbori

Mandat članova studentskih zborova traje dvije godine i može se ponoviti. Redoviti studentski izbori održavaju se svake dvije godine, u pravilu u ožujku. Raspisuje ih rektor Sveučilišta, a provode se na svim sastavnicama Sveučilišta. U slučaju da neki članovi Zbora izgube status studenta, daju ostavku, završe studij ili im iz drugih razloga predviđenih zakonom prestane mandat člana, provode se dodatni izvanredni izbori za popunjavanje navedenih mjesta, a mandat tako izabranih predstavnika traje do isteka mandata njihovoga prethodnika.

l Broj članova studentskih zborova i razlike u sastavu

Broj članova studentskih zborova na sastavnicama Sveučilišta u Osijeku kreće se od pet do 21 člana, ovisno o veličini sastavnice i broju studenata. Navedene članove biraju studenti na neposrednim izborima na svojim sastavnicama. Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku u ovome trenutku broji ukupno 29 članova, od čega je 18 članova delegirano iz studentskih zborova sastavnica, a 11 članova izabrano je neposrednim izborima prema područjima znanosti. Hrvatski studentski zbor okuplja predstavnike svih sveučilišnih zborova u RH i jednoga predstavnika studentskih zborova visokih škola i učilišta, a kao pridruženi član bez prava glasa sjednicama HSZ-a nazoči studentski predstavnik Sveučilišta u Mostaru.

l Zadaće studentskih zborova te razlike u položajima i ovlastima

U Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07) navedena su prava i obveze studentskih zborova. No, najvažnija je uloga brinuti se o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente. U teoriji svi studentski zborovi imaju istu ulogu, ali na različitim instancama. U praksi je to nešto malo drukčije. Studentski zborovi sastavnica, osim što se brinu o pravilnoj primjeni propisa, ostvarivanju studentskih prava i kvaliteti studijskoga procesa, organiziraju i različite oblike izvannastavnih aktivnosti – projekte, radionice, edukacije, putovanja. Studentski zbor Sveučilišta brine se o svemu tome na sveučilišnoj razini te raspisuje natječaj za financiranje studentskih zborova sastavnica i studentskih udruga. Hrvatski studentski zbor ponajmanje se bavi organizacijom događanja, a ponajviše ima pregovaračku ulogu. HSZ imenuje studentske predstavnike u povjerenstva i radne odbore resornih ministarstava, aktivno je uključen u procese izmjene i donošenja zakona i pravilnika koji utječu na studentska prava i studentski standard. Načelno, uloga je ista, ali na različitim razinama.

l Članovi aktualnoga vodstva Studentskoga zbora u Osijeku i njihovi zadatci

Osim predsjednika i Skupštine Studentskoga zbora Sveučilišta, djeluju i studentski pravobranitelj te zamjenici predsjednika. Sadašnji zadatci zamjenika predsjednika i potpredsjednika jesu rasteretiti Stjepana Ćurčića, aktualnog predsjednika Studentskoga zbora Sveučilišta, koji je ujedno i predsjednik Hrvatskoga studentskoga zbora, ali i podijeliti poslove kako bi se mogli bolje posvetiti pojedinim područjima djelovanja. Vinko Vidmar imenovani je zamjenik predsjednika, Ivan Šarić potpredsjednik je za projekte i međunarodnu suradnju, Matija Fenrich potpredsjednik je za nastavu i studente, a Tamara Jakšić potpredsjednica je za medije i odnose s javnošću. Osim njih, u prosincu 2017. imenovana je studentska pravobraniteljica na Sveučilištu u Osijeku Marina Čović, a na posljednjoj sjednici i njezina zamjenica Petra Medač. Svi navedeni čine uži krug, može se reći i Predsjedništvo, koje priprema Skupštini prijedloge normativnih akata, provodi ankete i odluke Skupštine te vodi brigu o komunikaciji sa studentima. Navedeni tim i zna i može unositi promjene tamo gdje je to potrebno.

l Realizacija najavljenoga plana u prva tri mjeseca mandata

Sve što je najavljivalo aktualno Predsjedništvo Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku može se svesti u pet točaka: 1.) Kandidatura za preuzimanje predsjedanja Hrvatskim studentskim zborom, 2.) Izmjena normativnih akata Zbora, 3.) Prijedlozi izmjene normativnih akata na razini Sveučilišta, 4.) Provođenje edukativnih aktivnosti, 5.) Bolje informiranje studenata o radu Studentskoga zbora Sveučilišta te uključivanje u rad većega broja studenata i studentskih udruga.

U manje od tri mjeseca od konstituiranja preuzeto je predsjedanje HSZ-om, izmijenjen je Statut Studentskoga zbora koji trenutačno čeka potvrdu Senata te je donesen Poslovnik o radu Skupštine Studentskoga zbora. U siječnju 2018. donesen je novi Pravilnik o stipendiranju na Sveučilištu u Osijeku, u suradnji s prorektorom za nastavu i studente prof. dr. sc. Dražanom Kozakom, pri čijem su donošenju uzeti u obzir svi prijedlozi članova Zbora. Provedena je javna rasprava o izmjenama Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata te provedena anketa među studentima o tome koje ih edukativne aktivnosti najviše zanimaju kako bi ih se moglo organizirati. Organizirani su humanitarni božićni koncert u suradnji s VA Brevis i debata „Ja Europljanin?“. U tom kratkom roku ostvareno je više od planiranoga i ako se nastavi raditi tim tempom, svi će zacrtani ciljevi biti ostvareni već do kraja ove akademske godine.

l Edukativne i druge izvannastavne aktivnosti

Od edukativnih su se aktivnosti anketom iskristalizirale tri radionice koje studenti žele. Trening govorništva, odnosno komunikacijskih vještina, zatim radionica o pisanju projekata za EU fondove te aktivnosti vezane uz informiranje o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja. Veljača je mjesec predviđen za održavanje ispitnih rokova tako da u realizaciju krećemo u ožujku. Komunikacijski trening i radionica pisanja projekata za EU fondove već su dogovoreni, još samo trebamo usuglasiti točne termine pa ćemo putem internetske stranice i društvenih mreža objaviti poziv zainteresiranim studentima. Dogovaraju se i preostale aktivnosti, a uskoro će biti objavljene točne informacije.

l Prijedlog izmjene Pravilnika o studijima i studiranju

Kolegica Marina Čović i kolega Matija Fenrich ozbiljno su shvatili svoje zadatke i u proteklih su mjesec dana održali već dva sastanka koordinacije pravobranitelja svih sastavnica. Želja im je ujednačiti primjenu normativnih akata Sveučilišta na svim sastavnicama, a ujedno i prikupiti sve informacije o spornim ili manjkavim odredbama Pravilnika o studijima i studiranju kako bi mogli složiti sveobuhvatan prijedlog izmjena koje ćemo onda uputiti nadležnim tijelima Sveučilišta na razmatranje.

l Pojačana aktivnost na društvenim mrežama i u javnosti

Kolegica Tamara Jakšić sa svojim timom zadužena je za komunikaciju sa studentima i zainteresiranom javnošću. Ponovno je aktualizirana internetska stranica Studentskoga zbora Sveučilišta (szos.unios.hr) na kojoj se nalaze svi opširniji izvještaji s različitih događanja, izvještaji sa sjednica, pozivi na javne rasprave, projekti i drugo. Facebookova stranica, koja je do sada uvijek bila najaktivniji oblik komunikacije sa studentima, sada je još aktivnija. Primjerice, nedavno su objavljene fotografije i sažetci životopisa svih studentskih predstavnika što se pokazalo kao pun pogodak. Prije nekoliko dana otvoren je i službeni profil na Instagramu. Uz sve navedeno, o bitnijim vijestima redovito se izvještavaju i lokalni i nacionalni mediji. Mnogo je toga već napravljeno, no želi se napraviti još više. Plan je da do kraja mandata studenti budu maksimalno upoznati s radom Studentskoga zbora Sveučilišta.

Svi zainteresirani aktivnosti Studentskoga zbora mogu pratiti na Instagramu (žszos.unios) kao i na Facebookovoj stranici (https://www.facebook.com/szbor.os/). Dobro su došli svi komentari i prijedlozi koji mogu pridonijeti da studiranje na Sveučilištu u Osijeku bude ugodno iskustvo.

Romana ĆOSIĆ
Aktualan saziv Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku

Zbog maloga kašnjenja, odnosno provođenja dodatnih izvanrednih izbora na pojedinim sastavnicama, Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku u ovom sazivu konstituiran je tek 15. studenoga 2017. godine. Skupštinu Studentskoga zbora čini ukupno 29 studentskih predstavnika: Tamara Jakšić (Ekonomski fakultet), Ivica Džambo (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija), Ena Macanga (Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo), Igor Ilić (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti), Filip Debić (Filozofski fakultet), Oliver Romić (Građevinski fakultet), Florijan Ivan Tutiš (Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu), Matija Fenrich (Medicinski fakultet), Nikola Jurišić (Odjel za biologiju), Vanja Dušić (Odjel za fiziku), Pavo Živković (Odjel za kemiju), Hrvoje Periša (Odjel za kulturologiju), Nikola Prološčić (Odjel za matematiku), Ivan Šarić (Poljoprivredni fakultet), Hrvoje Miloglav (Pravni fakultet), Ivana Anić (Prehrambeno-tehnološki fakultet), Antun Videković (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu), Vinko Vidmar (Umjetnička akademija), Stjepan Ćurčić, Matteo Rakitić i Kristina Roso (društvene znanosti), Magdalena Kraljičak i Ana Petrović (biotehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo), Lea Milić (prirodne znanosti), Nikola Volarić (poslijediplomski studij), Ela Mandarić i Milan Opačak (tehničke znanosti), Tamara Mazur (humanističke znanosti) te Filip Živaljić (interdisciplinarno i umjetničko područje znanosti).

Aktivnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Studentskoga zbora

Kolega Stjepan Ćurčić saziva i vodi sve sjednice te sudjeluje u razgovorima i pregovorima, a sve što potpredsjednici, pravobraniteljica i Skupština naprave, iznosi nadležnima na Sveučilištu i zalaže se da naši prijedlozi budu uvaženi. Uz to, velik dio njegova posla odnosi se i na Hrvatski studentski zbor. Uskoro bi Ministarstvo znanosti i obrazovanja trebalo konačno staviti u proceduru Zakon o studentskom radu, a HSZ će uskoro i predložiti izmjene Pravilnika o studentskoj prehrani. Očekuju se i izmjene Zakona o kvaliteti u visokom obrazovanju, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a izgledno i Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Kolega Vinko Vidmar preuzeo je na sebe veći dio pregovaranja i dogovaranja Osječkoga ljeta mladih kao najdugovječnije manifestacije koja se organizira već 38 godina za redom. Studente i ostale građane ponovno očekuje atraktivan umjetnički, zabavni, športski i edukativni program. Prije toga slijedi i organizacija studentske roštiljade koja je odličan spoj neformalnoga druženja te poticanja natjecateljskoga duha među studentima, nastavnim i nenastavnim osobljem. Zabavnoga je sadržaja i humanitarnoga karaktera, tako da tradiciju treba nastaviti.

Možda ste propustili...

NA PRAVNOM FAKULTETU ODRŽANA TRIBINA „EUROPSKI PARLAMENT – I MOJ GLAS JE VAŽAN!“

Mladi glasovanjem mogu utjecati na svoju budućnost u EU-u

OBILJEŽEN 3. PROSINCA – MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

Studenti Akademije umjetnošću „šetali“ kroz različite epohe

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana