Učionica
PROF. DR. SC. KRUNOSLAV ZMAIĆ DEKAN POLJOPRIVREDNOGA FAKULTETA U OSIJEKU

„Naš se fakultet postavio kao lider u istočnoj Hrvatskoj“
Objavljeno 11. veljače, 2018.

Poljoprivredni fakultet u Osijeku nedavno je proslavio 57 godina nastavnoga i znanstvenoistraživačkoga rada te zasigurno, s obzirom na tradiciju koju ima, predstavlja hram hrvatskoga poljoprivrednog obrazovanja i poljoprivredne znanosti. Kvalitetnim obrazovanjem na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim te preddiplomskim stručnim studijima, Fakultet je prepoznat u regiji i predstavlja jednu od vodećih obrazovnih institucija u području biotehničkih znanosti. Fakultet svojim studentima pruža znanja i vještine potrebne za njihovo uključivanje u različita područja poljoprivredne proizvodnje, ali i za istraživački rad u svrhu daljnjega napretka proizvodnih procesa budući da je vizija Fakulteta zakoračiti u treći naraštaj koji je iz učionica i laboratorija iskoračio u tzv. realni svijet. Na Fakultetu se provodi mnogo znanstvenih projekata financiranih iz različitih izvora s domaćim partnerskim institucijama te s partnerima iz inozemstva.

Poljoprivredni je fakultet u bolonjskom sustavu „3+2“ što u načelu znači da pruža sva temeljna znanja na preddiplomskom sveučilišnom i preddiplomskom stručnom studiju iz područja poljoprivrede. Tako studenti na preddiplomskom studiju dobivaju neophodna znanja i vještine iz područja agroekonomike i agrarnoga poduzetništva, bilinogojstva, zootehnike, mehanizacije i hortikulture. Također, nakon stjecanja temeljnih znanja i vještina, studenti mogu nastaviti studirati na diplomskom sveučilišnom studiju na kojem stječu specijalistička znanja iz područja upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima, oplemenjivanja i sjemenarstva, zaštite bilja, ishrane bilja i tloznanstva, ekološke poljoprivrede, voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, povrćarstva i cvjećarstva, mehanizacije, specijalne zootehnike, hranidbe domaćih životinja te lovstva i pčelarstva. Zahvaljujući našim nastavnicima i njihovu nesebičnom trudu u prenošenju znanja te činjenici da se Fakultet postavio kao lider u istočnoj Hrvatskoj, već u ljetnom upisnom roku popunimo oko 95 % svih predviđenih upisnih kvota za redovite studente. Svakako da putem znanstvenoga foruma, Povjerenstva za promidžbu fakulteta te Studentskoga zbora fakulteta nastojimo budućim studentima predstaviti što sve pruža fakultet i što od njega mogu očekivati, a to se za sada pokazalo izuzetno korisnim i uspješnim.

Završeni studenti osposobljeni su za samostalno bavljenje neposrednom proizvodnjom. Poljoprivredni fakultet posebnu važnost daje stjecanju znanja i vještina kroz rad, na svim razinama obrazovanja. Stoga, Fakultet ima svoju misiju da se učenjem kroz rad, prije svega, omogućava studentima produbiti i proširiti stečene kompetencije te razviti odgovarajuće vještine koje doprinose boljem snalaženju u radnom okruženju, većoj samostalnosti i lakšem pronalasku zaposlenja. To potvrđuju i četiri pokušališt na kojima studenti stječu dodatne vještine i znanja, a to su pokušalište Klisa (površine 50 hektara), pokušalište Antunovac (osam hektara), pokušalište Mandićevac (tri hektara) te pokušalište Kozjak (osam hektara). Uz naša pokušališta studenti imaju mogućnost stjecati vještine i znanja i kod poslovnih subjekata (Žito d.o.o., Belje d.d., Vupik d.d., Poljoprivredni institut, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Agencija za plaćanje, Udruga Mogu, Đakovačka vina d.o.o.). Daljnje napredovanje na istim načelima naš je izazov i zadatak za budućnost. Sigurno je da će djelatnici Fakulteta svojim predanim radom doprinijeti njegovu razvoju, dobrobiti njegovih studenata i partnera, ali i društva u cjelini.

Možda ste propustili...

HUMANITARNA AKTIVNOST STUDENTSKOGA ZBORA PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKOGA FAKULTETA OSIJEK

Studenti i zaposlenici PTFOS-a donirali hranu potrebitima

U OKVIRU PROJEKTA „INTERLINKING STUDENT JOURNALISM IN SOUTHEASTERN EUROPE“

Uspostavljene čvrste veze studenata i nastavnika medija iz Ljubljane i Osijeka

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana