Ekonomija
PODACI IZ TROGODIŠNJEG ISTRAŽIVANJA

Poljoprivredna gospodarstva koriste 1,56 milijuna hektara
Objavljeno 8. siječnja, 2018.

Poljoprivredna gospodarstva u Hrvatskoj u 2016. su godini koristila 1,56 milijuna hektara poljoprivrednih površina, što je 0,3 % manje nego u 2013., pokazuju konačni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) sa stanjem 1. lipnja 2016. godine. Podaci o strukturi poljoprivrednih gospodarstava uspoređeni su s podacima iz 2013. jer je riječ o trogodišnjem istraživanju. Od ukupno korištene poljoprivredne površine najveći dio odnosi se na oranice i vrtove koji s 895 tisuća hektara u ukupno korištenoj površini imaju udjel od 57,2 %. Površine pod oranicama i vrtovima povećane su za 1,9 % u odnosu prema 2013. godini. Slijede trajni travnjaci na koje se odnosi 38,1 % površina ili 597 tisuća hektara. Prema 2013. godini površine pod trajnim travnjacima smanjene su za 3,4 %. Pod trajnim nasadima, koji uključuju voćnjake, vinograde, maslinike, rasadnike i košaračku vrbu, bilo je 72 tisuće hektara, što je 1,4 % manje nego u 2013. godini. Podaci o broju stoke pokazuju da je 1. lipnja 2016. bilo 10,4 milijuna komada peradi, svinja 945 tisuća, a goveda 419 tisuća grla. Broj peradi je prema 2013. godini smanjen za 23,8 %, broj svinja za 20,3 %, a goveda za 7,5 %. Podaci o površini zemljišta prema razredima korištene površine pokazuju da se od ukupno korištenih poljoprivrednih površina više od polovine, 676.416 hektara, odnosi na površine od 100 i više hektara. Uzorak za poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava, a odabrano je 20.000 poljoprivrednih gospodarstava te je njime obuhvaćeno 98 % korištene poljoprivredne površine i 98 % stočnih jedinica.Hina

Podaci su prikupljeni osobnim intervjuom uz pomoć prijenosnog računala na odabranome uzorku