Učionica
ODJEL ZA BIOLOGIJU PROJEKT ČIJI JE NOSITELJ IZV. PROF. DR. SC. BRANIMIR HACKENBERGER KUTUZOVIĆ

"Različiti učinci okolišno relevantnih mješavina metal temeljenih nanočestica i pesticida na faunu tla: Nove smjernice za procjenu rizika (DEFENSoil)"
Objavljeno 17. prosinca, 2017.

Nanotehnologija je u posljednjih desetak godina postala sastavni dio gotovo svih grana industrije. Nanobiologija, nanomedicina, nanokemija, nanofizika i drugi relativno su novi pojmovi vezani uz izučavanje i korištenje nanočestica. Jednako tako, razvijaju se nanotoksikologija i nanoekotoksikologija kao znanosti o toksičnom djelovanju nanočestica na organizme te na ekološke sustave i okoliš.

Ovaj projekt, skraćenog naziva DEFENSoil, financiran od HRZZ-a, započet je krajem 2015. te je trenutno u trećoj godini istraživanja. Cilj je projekta istražiti utjecaj nanočestica na toksičnost pesticida i njihovih mješavina. Naime, toksičnost mješavina nerijetko je značajno drukčija od toksičnosti svake sastojine mješavine zasebno, pa je stoga sama toksičnost mješavina posebna problematika. Posebno je zanimljiv utjecaj pojedinih nanočestica na toksičnost pesticida, a poznavanje te problematike višestruko je značajna.

Povećavanje učinkovitosti pesticida upotrebom nanočestica omogućava korištenje manjih količina pesticida u uobičajenoj praksi zaštite usjeva pogotovo ako su upotrijebljene nanočestice same po sebi male ili zanemarive otrovnosti. Korištenje manje količine pesticida znači i smanjeno opterećenje okoliša. S druge strane, potrebno je znati kako će korištene nanočestice djelovati na ekološki sustav tla svojim sekundarnim učincima. To su pitanja na kojima jedanaest znanstvenika Odjela za biologiju i Odjela za kemiju Sveučilišta u Osijeku te Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, temelje svoja istraživanja u okviru ovog projekta. Dobiveni rezultati tijekom prvih godinu i pol dana istraživanja već su publicirani u znanstvenom časopisu "Ecotoxicology and Environmental Safety" i predstavljeni na znanstvenim skupovima. U projektna istraživanja uključeni su i studenti, što je rezultiralo izradom diplomskih i završnih radova. Tijekom rada na projektu uspostavljena je izvrsna suradnja i transfer znanja između sve četiri institucije uključene u projekt. Detaljnije informacije o projektu mogu se pročitati na stranici projekta: http://defensoil.unios.hr/

Branimir Hackenberger Kutuzović
Rješavanje pitanja šire problematike

Osim navedene uske problematike, u okviru projekta DEFENSoil rješavaju se i pitanja puno šire problematike. Jedno od njih je pitanje metoda istraživanja toksičnosti mješavina na kojem se došlo do novih načina određivanja i predikcije toksičnosti mješavina pesticida na temelju računalnih modela u suvremenih računskih tehnologija. U okviru projekta istražuju se i mogućnosti primjene niskobudžetnih senzorskih sustava za mjerenje parametara tla nužnih za provođenje istraživanja toksičnosti. Tijekom dosadašnjeg rada razvijen je senzorski sustav temeljen na niskobudžetnoj tehnologiji i vlastitim softverskim rješenjem kojim se vrlo pouzdano u granicama prihvatljivih mjernih grešaka, mjeri respiracija tla kao jedan od biljega utjecaja toksičnih tvari na ekološki sustav tla.

Možda ste propustili...

NASTAVLJEN CIKLUS OTVORENIH PREDAVANJA „SVEUČILIŠNI PONEDJELJAK U GISKO-U“

„Što se krije u arhivu Župe sv. Mihaela arkanđela u osječkoj Tvrđi?!“

MAURIZIO REZO PREDSJEDNIK STUDENTSKOGA ZBORA KATOLIČKOGA BOGOSLOVNOG FAKULTETA U ĐAKOVU

„Uz intelektualnu, KBF stavlja naglasak i na duhovnu izgradnju studenata“

PRVA UVODNA AKTIVNOST EUROPSKE NOĆI ISTRAŽIVAČA 2019. NA SVEUČILIŠTU U OSIJEKU

Božićni bal lipicanaca u Državnoj ergeli Đakovo – u znaku tradicije

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana