Učionica
STUDENTSKI SERVIS O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA:

Donošenje Zakona pojednostavit će studentski rad te bolje regulirati međusobne odnose studenata, poslodavaca i posrednika
Objavljeno 17. prosinca, 2017.
Mnoge su se stvari promijenile u odnosu na odredbe Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata iz 1996. godine

Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova, koji je početkom studenoga iznesen u javnost, izazvao je niz reakcija.

Svoja pojašnjenja i komentar niza stavaka uputili su iz Studentskog servisa Studentskog centra u Osijeku, s naglaskom na ono što je novo, bolje i potrebno u odnosu na prethodni Pravilnik koji je još uvijek na snazi.

l Stari Pravilnik - novi Zakon

Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata je iz 1996. godine veliki je odmak od dana njegova stupanja na snagu i današnjeg vremena, stoga je jasno kako je došlo do velikih promjena na tržištu rada, a što se odrazilo i na studentski rad. U vrijeme donošenja Pravilnik je zadovoljavao sve potrebe našega posredovanja. Sukladno tom vremenu, regulirao je međusobna prava i obveze naručitelja posla, izvršitelja posla i posrednika. Novi Zakon jasnije će definirati novonastale obveze i prilagoditi ga vremenu u kojemu živimo.

l Zaštita studenta-izvođača

Jedna od osnovnih vodilja pri izradi Nacrta Zakona bila je zaštita prava studenta kao izvođača posla (do sada definirani član-izvršitelj posla) i stoga se pristupilo i uvođenju minimalne naknade za izvođenje studentskih poslova. Sukladno tomu, iznesen je i prijedlog uvođenja minimalne naknade koja bi iznosila dvadesetak kuna po radnom satu. Ovu naknadu za odrađeni sat u samoj izradi prijedloga bilo je teško precizno utvrditi jer su drukčiji uvjeti kod odrađivanja poslova studenata u različitim dijelovima RH. No, sigurno će dati jedan sigurniji i lakši način pri formiranju mogućnosti zarade, te na taj način studentu osigurati "minimalac". Vjerujemo da ovo neće smanjiti količinu ponuđenih poslova jer i tržište studentskog rada također podliježe osnovama tržišne ponude i potražnje radne snage.

l Zaštita studenata općenito

Nacrtom Zakona predviđena su ograničenja zapošljavanja studenata-izvođača u odnosu na ukupan broj i razdoblje obavljanja posla stalno zaposlenih radnika naručitelja posla. To će sigurno na bolji način zaštititi prava radnika, ali i utjecati na smanjenje zlouporabe zapošljavanja studenata.

l Obveze i prava posrednika

Zakon u odnosu na Pravilnik donosi bolju definiciju posrednika (Studentskog servisa) pri zapošljavanju studenata, te njegove obveze među kojima je svakako i obveza objaviti Opće uvjete poslovanja, zaštititi/osigurati izvođače u slučaju ozljede na radu, te izvođaču osigurati pravnu pomoć kod potraživanja naknade za obavljeni posao. To je bilo regulirano i dosadašnjim Pravilnikom, ali Nacrt Zakona daje mogućnost kvalitetnije zakonom regulirane uspostave odnosa i ispunjenja obveza prije svega posrednika prema izvođaču.

l Nadzor rada - "rad na tuđi ugovor"

I do sada je studentski rad bio kontroliran inspekcijskim nadzorom, ali najčešće ne ciljanim nadzorom rada studenata nego redovitom kontrolom poslovanja poslodavca. Naš stav vezano za potencijalnu zlouporabu studentskih ugovora, odnosno situaciju "rada na tuđi ugovor", jest da rad pod takvim izrazom ne postoji, već takva osoba radi "na crno", a osoba na čiji ugovor se poziva nije prisutna na poslu. Dakle, i do sada je studentski rad bio kontroliran. Često puta smo ovlaštenim osobama davali na uvid podatke na osnovi kojih je dodijeljeno pravo na rad, odnosno da je osoba, zatečena u izvršenju posla, zbilja u statusu redovitog studenta.

l Ubrzanje administrativne obrade - automatizacija

Dosadašnja iskustva u radu na osnovi važećeg Pravilnika pokazala su niz njegovih nedostataka. Ti nedostatci ne odnose se na kvalitetu Pravilnika, već prije svega na veliki vremenski odmak od kada je stupio na snagu. Iz dana u dan pokazuje se potreba da mi kao posrednici automatiziramo i optimiziramo proces, smanjimo vrijeme potrebno za obradu studentskih ugovora, smanjimo ručni rad, te s naše strane damo pozitivan utjecaj na unaprjeđivanje tehnologije i procesa u načinu poslovanja. Pojedine odrednice Nacrta Zakona unaprijedit će tehnologiju načina posredovanja: ubrzati tijek postupka administrativne realizacije kroz status ugovora (izdan-obračunan-plaćen-isplaćen), pokrenuti elektronski oblik ispunjavanja i razmjene dokumenata kao bolji administrativni odnos s naručiteljima i izvršiteljima poslova.

l Inozemni studenti

Novim je Zakonom isto tako predviđena i mogućnost da strani student za vrijeme studiranja u RH, a koji nema zasnovan radni odnos, može raditi posredovanjem Studentskog servisa, odnosno da mu se u smislu ovog Zakona dodijeli status redovitog studenta.

l Dodjela prava na rad - jedinstvena baza

Kroz nekoliko članaka Zakona, uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima koji studiraju na nekom visokom učilištu u RH i kroz sustav studentskih prava pojednostavit će se utvrđivanje statusa redovitog studenta i dodjele prava na rad. Jedinstvena baza svih studenata u RH bit će, u okviru njihovih potreba, dostupna svim posrednicima.

Niz je drugih stvari, koje susrećemo u svakodnevnom radu, a koje će Zakonom biti poboljšane, pojednostavit će studentski rad te bolje regulirati međusobne obveze i prava sudionika ovog poslovnog odnosa.

Tihomir Milinović
Izvanredni studenti neće biti velika konkurencija redovitima

Jedna od najvećih novina Zakona je što će izvanredni studenti moći raditi posredovanjem Studentskog servisa. Prema trenutnom propisu iz važećeg Pravilnika, izvanredni studenti nemaju pravo na ovaj oblik obavljanja poslova. Danas izvanredni studenti više nisu nužno u radnom odnosu te je prijedlog da se definicija redovitog studenta proširi na sve studente koji nisu u radnom odnosu. Smisao ovog Zakona je proširiti pojam redovitog studenta na sve one koji su upisani tijekom akademske godine, a nisu u radnom odnosu. Pojam izvanrednog studenta na fakultetima sve više gubi smisao u dijelu obveze prisustvovanja predavanjima, a njihovo je slobodno vrijeme gotovo izjednačeno slobodnom vremenu redovitih studenata. Prema nama dostupnim podatcima, broj izvanrednih studenata u odnosu na redovite je takav da redoviti studenti neće dobiti preveliku konkurenciju na tržištu rada. To možemo potkrijepiti i pokazateljima nedostatka radne snage u našem okruženju, jer se unatrag nekoliko godina susrećemo s većom ponudom nego što je potražnja.

Studenti iz RH mogu raditi i izvan granica

Implementiranje odredbi Bolonjskog procesa, zajednički europski visokoobrazovni prostor, dodiplomski i diplomski način dovršetka fakulteta, mogućnost nastavka diplomskog studiranja ili nekih godina studija na sveučilištima u gradovima unutar EU-a doveli su do veće mobilnosti studenata. Dosadašnjim Pravilnikom hrvatskim studentima, građanima Europske unije koji imaju prebivalište u RH, a studiraju na visokim učilištima izvan RH, nije bilo omogućeno raditi u mjestu prebivališta. Stupanjem na snagu novog Zakona ostvarit će se i to pravo.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana