Ekonomija
ISTRAŽIVANJE PORTALA MOJPOSAO

Najviše otkaza daju zbog male plaće
Objavljeno 7. prosinca, 2017.

Koji su najčešći razlozi davanja otkaza te je li u pitanju dobro promišljena odluka i kakve su bile posljedice, portal MojPosao otkrio je u novom istraživanju na gotovo 450 ispitanika. Prema tom istraživanju čak 95 % ispitanika izjavilo je da su bar jednom dali otkaz, a otkaz je dalo podjednako muškaraca (94 %) i žena (96 %). Po obrazovanju, također, nema većih razlika; otkaz je tijekom karijere dalo 95 % ispitanika sa srednjom te 94% ispitanika s visokom stručnom spremom. Otkaz je dobilo 37 % ispitanika, i to većinom zato što su bili proglašeni tehnološkim viškom. Najviše ispitanika (56 %) otkaz je dalo zbog preniske plaće i nemogućnosti profesionalnog napredovanja (50 %). Zbog loših uvjeta na radnom mjestu otkaz je dalo 46 % ispitanika, a 42 % zbog nadređenog. Jedan od problema su i prekovremeni sati zbog kojih je 38 % ispitanika dalo otkaz, baš koliko (38 %) i zbog nemogućnosti hijerarhijskog napredovanja. „Dva puta sam dala otkaz u svom radnom stažu (imam ga 20 godina). Prvi put zbog odlaska na novo radno mjesto gdje su mi nudili uvjete koje sam tada smatrala boljima za sebe, a drugi put u tvrtki gdje je bilo nemoguće podnositi nadređenog. Nisam imala drugi posao, i dandanas sam nezaposlena, ali bar sačuvanog zdravlja.“ „Dao sam otkaz u dobrostojećoj tvrtki u kojoj je zanimljiv i dinamičan posao zbog loše organizacije i manjka radnika postao naporan. Odluka je došla nakon ponude druge tvrtke gdje je bolja plaća uz manji opseg posla i gdje se više cijeni stručna sprema.“ Gotovo polovina ispitanika (47 %) imala je već dogovoren novi posao kada su dali otkaz na trenutnom radnom mjestu.Z.R.

Trećinu ispitanika poslodavci su pokušali odgovoriti od davanja otkaza