Ekonomija
KAKO PRIJEĆI NA CIRKULARNU EKONOMIJU?

Velik dio resursa završava kao otpad na odlagalištima, čime se onečišćuje okoliš
Objavljeno 7. prosinca, 2017.

U konferencijskoj dvorani hotela Waldinger jučer je održan Međunarodni forum o recikliranju u poslovanju “Uzmi-koristi-recikliraj-ponovno koristi”. Posrijedi je jedna od aktivnosti u projektu MOVECO, koji uključuje partnere iz 11 država (Austrija, Češka, Mađarska, Hrvatska, Bugarska, Slovenija, Crna Gora, Belgija, Francuska, Finska i Srbija). Sudionici projekta su proizvodne tvrtke, istraživačke organizacije, kreatori politika, poslovne potporne institucije te institucije civilnog društva. Kako nam je objasnio prof. dr. sc. Ivan Štefanić, ravnatelj TERA Tehnopolisa, koji se u ovoj priči pojavljuje kao jedan od konzorcijskih partnera, sve veći ekološki problemi današnjice u neodrživom su iscrpljivanju prirodnih resursa te u linearnoj ekonomiji, prema načelu “uzmi-koristi-baci”. Dodao je kako u našem gospodarstvu velika količina resursa završava kao otpad na odlagalištima, koji onečišćuje okoliš toksičnim sastojcima, zbog čega je iznimno važno spriječiti njegov nastanak.D.Celing

Strateške prednosti na tržištu

Štefanić kaže kako je budućnost u cirkularnoj ekonomiji, prema načelu “uzmi-koristi-recikliraj-ponovno koristi”. Uloga konzorcija je pripremanje strateških dokumenata i edukacijskog gradiva te povezivanje relevantnih igrača u široj dunavskoj regiji kako bi tranzicija s linearne ekonomije na cirkularnu bila učinkovitija, brža i jeftinija. Prema njegovim riječima, svi oni koji prije konkurencije budu usvojili načela učinkovite cirkularne ekonomije mogu ostvariti stratešku prednost na tržištu.

Najčitanije iz rubrike