Novosti
ELEMENTARNE NEPOGODE

Za štete su lani tražili 31 mil. kn
Objavljeno 12. kolovoza, 2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavila je natječaj za provedbu podmjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima” – provedba tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”. 

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je, naime, pravilnik koji definira uvjete prihvatljivosti za korištenje Mjere 5., Podmjere 5.2. iz Programa ruralnog razvoja RH. Na žalost, još ga aktualnijim i priželjkivanijim čine učestale tuče u sjevernoj i požari u južnoj RH. Aktualiziraju i problematiku osiguranja poljoprivredne proizvodnje, a ona je predmet osiguranja kod jednogodišnjih i višegodišnjih usjeva što čini većinu, 88 % zahtjeva potpore, potom nasadi koji obuhvaćaju 10 % zahtjeva za potporu i životinje 2 %. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede u 2016., na to se ime prijavilo 2359 korisnika, uz traženi iznos potpore od oko 31,5 milijuna kn. A, polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale zbog gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30 % prosječne godišnje proizvodnje.

– Maksimalni intenzitet javne potpore iznosi 65 % plaćene premije osiguranja, dok je maksimalni iznos potpore po korisiniku u tijeku kalendarske godine po pojedinoj pravnoj i fizičkoj osobi 75.000 eura (u kunama).

- Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak/nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme, osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi, navode u APPRRR-u.

Zahtjev za potporu moći će se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. listopada do 1. prosinca. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 kn uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore. Intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50 % odobrenih sredstava javne potpore. 

Preduvjet provođenja mjere jest da je županija proglasila elementarnu nepogodu.

- Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika zbog ‘elementarne’ treba biti bar 30 %. Taj potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, zgrade, strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade - kažu u Agenciji. Primjerice, poljoprivrednim potencijalom smatra se poljoprivredni stroj, poljoprivredno zemljište koje je mehanički zagađeno, kao i stablo, dok se plodovi ne smatraju poljoprivrednim potencijalom. Dakle, ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 150 od 500 stabala maslina takav korisnik je prihvatljiv za financiranje iz ove operacije, no ako je uništen samo plod, a stabla su sposobna za nastavak proizvodnje – nije prihvatljiv za financiranje iz ove operacije. Nadalje, da bi zadovoljio uvjete natječaja poljoprivrednik treba pri podnošenju zahtjeva biti upisan u Upisnik poljoprivrednika. U obzir se uzimaju površine upisane u nj ili u ARKOD.

Suzana ŽUPAN
Obnova potencijala, a ne nadoknada izgubljenog prihoda

Ovaj natječaj namijenjen je obnovi poljoprivrednog potencijala, dakle, nije mu cilj nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa ove godine. Nakon završetka natječaja i obrade svih prijava, na proljeće 2018. predviđene su isplate premao stvarnim troškovima obnove tog potencijala. Nakon nje, korisnik je u obvezi idućih pet godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike