Čestitamo roditeljima
29. 6. 2017.

Gabrijela Avdić, Tia Bogdan
Objavljeno 29. lipnja, 2017.

Gabrijela Avdić (3.050/49) kći Jagode Avdić

Tia Bogdan (3.540/50) kći Daliborke i Ivana